ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
VÝZVA


2. 2. 2007 [ Mgr. M. Kollárová ] - Rôzne

Západoslovenská energetika, a.s.,
Bratislava Tím služieb regionálnej správy sietí vn, nn

VÝZVA

Západoslovenská energetika, a.s. ako držiteľ povolenia na distribúciu elektrickej energie a vlastník elektrických vedení v súlade so Zákonom
č. 656/2004 Zb.z. §010 odst.l

Vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku a správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesneníe stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §36 Zák.č. 656/2004 Zb.z.
Požadovaný konečný termín vykonania prác ie 31. 3.2007

V prípade , že táto lehota uplynie márne, ZSE, a.s. vykoná odstránenie a okliesneníe stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §10 zák.656/2004 Zb.z. Využitie drevnej hmoty po oreže alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie vedenia pre prípad výrubu a orezu je možné požiadať v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou na ZSE, a.s. tel.č. 50613127.


V Bratislave, 23.1.2007

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group