ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka


4. 3. 2004 [ S.Kovacic ] - Samospráva - MZ

Ing. Peter Šramko
s t a r o s t a
Mestskej časti Bratislava - Lamač

Bratislava 3.feb.2004P o z v á n k a


na zasadnutie1 Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
16. marca 2004, v utorok o 14.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na 1. poschodí.
Návrh programu:
1) Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice)
2) Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ (3.2.04)
3) Správa miestneho kontrolóra o plnení splatných uznesení
4) Návrh na prenájom dvojgaráže "Pod násypom" hudobnej skupine
5) Zabezpečovanie opatrovateľských služieb - (správa o činnosti, zmluvy)
6) Dlžoba p. Ivana Hergotta - žiadosť o upustenie od vymáhania
7) Stavba KS-centra na pozemku v nájme f. SABENA, s.r.o. - Nadácia Luczin - stanovisko
8) Tepelné hospodárstvo2 (prosíme doniesť aj materiály z ostatného zasadnutia MZ)
9) Návrh na predaj pozemku a budovy "Satelit" - firma ZIPP, s.r.o.
10) Návrh na prenájom nebytových priestorov v Dome služieb - p. Škurla
11) Návrh na udelenie mimoriadnej odmeny členom Redakč. rady za pôsobenie v r. 2003
12) Návrh na zriadenie spoločného obecného školského úradu s MČ Dúbravka
13) Návrh na predaj zubného zariadenia MUDr. Surovej
14) Návrh Odmeňovacieho poriadku poslancov MČ BA Lamač
15) Situačná správa miestnej polície za január a február 2004
16) Rôzne
17) Informácie (správa o výbere zhotoviteľa urbanistickej štúdie NL, predbežná správa o čerpaní rozpočtu 2003, kúpalisko ...)
18) Interpelácie
19) ZáverS pozdravom
Ing. Peter Šramko, v.r.1 - Materiály budú pripravené v zasadačke Miestneho úradu na I. poschodí dňa 12.3.2004.
2 - O 15.30 hod. sa na rokovanie MZ dostavia predstavitelia f. EVČ, s.r.o.

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group