Internetová stránka Lamača Archív správ

20. 11. 2006 - Rôzne
KOMUNÁLNE VOĽBY 2006
Poučenie ako postupovať pri hlasovaní a vzory hlasovacích lístkov pre voľby starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva v obv. 1 a obv. 2, primátora, poslancov mestského zastupiteľstva20. 11. 2006 - Rôzne
VEČER SVETLUŠIEK
Kedy ? - 23. novembra 2006 o 16:30 hod.20. 11. 2006 - Kultúra - Kino Lamač
Kino LAMAČ
Program kina Lamač na Malokarpatskom námestí na mesiac december20. 11. 2006 - Oznamy
Nová adresa Centra právnej pomoci v Bratislave
Dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že od 20. novembra 2006 bude možné Centrum právnej pomoci v Bratislave ako aj kanceláriu centra v Bratislave písomne alebo osobne kontaktovať výlučne na novej adrese.20. 11. 2006 - Rôzne
OZNÁMENIE O DRAŽBE
na 1-izbový byt o výmere 42,96 m2 na ul. Studenohorskej uľ. č. 29, Bratislava-Lamač si môžete pozrieť tu15. 11. 2006 - Oznamy
Kamerový systém aj v Lamači
Celomestský bezpečnostný monitorovací systém už funguje aj v našej mestskej časti11. 11. 2006 - Oznamy
KOMUNÁLNE VOĽBY 2006
Zástupcom kandidujúcich politických subjektov oznamujeme, že posledný termín pre podanie návrhov na členov okrskových volebných komisií je v nedeľu 12.11.2006 od 18.00 hod. do 24.00 hod. Pre odovzdanie podania volajte na tel. číslo: 0905 31 99 56 alebo 0908 78 93 049. 11. 2006 - Rôzne
Lamačan 10/2006
Stiahnite si časopis Lamačan 10/2006 (lamacan_2006_10.pdf, 1654KB)9. 11. 2006 - Samospráva - MZ
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 10.11.2006, v piatok o 8.00 hod.6. 11. 2006 - Oznamy
Kopírovanie a tlač za výhodné ceny !
Mestská časť zabezpečila v priestoroch miestnej knižnice novú službu pre verejnosť.6. 11. 2006 - Oznamy
Vážení obyvatelia,
Objemný odpad do 200 kg je možné doviesť bezplatne do zberných dvorov !2. 11. 2006 - Samospráva - VZN
VZN č.2/2006
ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BA- Lamač č. 6/2004 o miestnych daniach na území MČ BA – Lamač30. 10. 2006 - Oznamy
Umiestňovanie volebných plagátov
a iných nosičov informácií27. 10. 2006 - Samospráva - MZ
U Z N E S E N I A  Č. 95/IV/2006 - 114/IV/2006
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 17.10.200626. 10. 2006 - Médiá - Sme
Lamač sa chystá regulovať potok
Lamač sa chystá regulovať tok Lamačského potoka.26. 10. 2006 - Kultúra - Kino Lamač
Kino LAMAČ
Program kina Lamač na Malokarpatskom námestí na mesiac november25. 10. 2006 - Kultúra
715. výročie prvej písomnej zmienky o Lamači
sme si pripomenuli v nedeľu 22.10.2006 spomienkovým podujatím, ktorého súčasťou bolo aj slávnostné odovzdávanie ocenení23. 10. 2006 - Oznamy
Určenie volebných okrskov
- volebné okrsky pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 2. decembra 200623. 10. 2006 - Rôzne
Separovaný zber
veľkokapacitnými kontajnermi (VKK)19. 10. 2006 - Rôzne
ODVOZ VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU !
Hlavne pre obyvateľov sídlisk !19. 10. 2006 - Rôzne
Informácia o odvoze veľkorozmerného odpadu (VRO)
Zber VRO v MČ Lamač vykonáva firma OLO, každý štvrtok preto je potrebné, aby tento odpad občania vykladali v stredu večer na určené zberné miesta !15. 10. 2006 - Rôzne
Srdečne Vás pozývame
na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 715 . výročia prvej písomnej zmienky o Lamači13. 10. 2006 - Oznamy
Zaregistrovaní kandidáti ( Komunálne voľby 2006 )
- voľby poslancov do MZ, volebný obvod č. 1, volebný obvod č. 2 a voľbu starostu MČ10. 10. 2006 - Rôzne
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2006, v utorok o 14.00 hod.3. 10. 2006 - Samospráva - VZN
Návrh VZN
zo dňa 17.10.2006, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Lamač č. 6/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava - Lamačhore <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač