ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Zápis žiakov do prvých ročníkov ZŠ


9. 1. 2007 [ M. Cibik ] - Oznamy

O Z N A M


o povinnom zápise žiakov do prvých ročníkov základných škôl
na školský rok 2007 / 2008


Mestská časť Bratislava - Lamač
v y h l a s u j e


zápis detí do prvého ročníka základnej školy, ktorý sa uskutoční

v piatok   9. februára 2007   od 15, oo hod.   do 18,oo hod.
v sobotu   10. februára 2007   od 8, oo hod.   do 12, oo hod.

na Základnej škole na Malokarpatskom námestí č. 1 v Bratislave Lamači.


      Podľa § 36 zák. č. 29/1984 o sústave základných a stredných škôl v platnom znení (zákon) sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2007 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa uvedeného zákona o jeden rok. V uvedené dni môžu získať na školách informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roku 2007, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

      Na zápis je potrebné prihlásiť aj deti zdravotne postihnuté a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia, aby sa včas zabezpečilo ich vhodné zaškolenie, alebo prijali sa ďalšie opatrenia.

      Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :

- občiansky preukaz,
- rodný list, resp. výpis z knihy narodených zapisujúceho dieťaťa,
- podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

Bližšie informácie podá záujemcom príslušná základná škola.

Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 31 zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.


Mgr. Alena Petáková, v.r.
riaditeľka ZŠ s MŠ Malokarpatské nám 1


Mgr. Oľga KELTOŠOVÁ, v.r.
starostka MČ Bratislava - Lamač

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group