Internetová stránka Lamača Archív správ

6. 5. 2005 - Rôzne
DEŇ MATIEK
srdečne vás pozývame na slávnostné popoludnie pri príležitosti DŇA MATIEK v sobotu 14. mája 2004 v kine Lamač o 16.005. 5. 2005 - Rôzne
Kino LAMAČ
Program kina Lamač na Malokarpatskom námestí na mesiac máj27. 4. 2005 - Oznamy
Výzva k užšej súťaži (podprahová metóda verejného obstarávania)
Oprava pešej lávky ponad železničnú trať v mestskej časti Bratislava - Lamač25. 4. 2005 - Samospráva - MZ
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 3. mája 2005, v utorok o 14.00 hod.21. 4. 2005 - Rôzne
STAVANIE MÁJA
so starostovským guľášom v piatok 29. apríla 2005 na Malokarpatskom námestí18. 4. 2005 - Oznamy
DERATIZÁCIA
verejných priestranstiev a budov v jej správe v zmysle VZN č. 10/2002 o celoplošnej deratizácii14. 4. 2005 - Samospráva - Lamačan
Cenníky inzercie
v časopise Lamačan13. 4. 2005 - Rôzne
Zájazd pre seniorov
v sobotu 30. apríla 200511. 4. 2005 - Oznamy
Veľké jarné upratovanie
Srdečne Vás pozývame na veľké jarné upratovanie v MČ Bratislava – Lamač8. 4. 2005 - Rôzne
Volné hodiny
Volné hodiny pre lamačskú verejnosť v športovej hale Na barine: Streda 18:00 - 20:00 hod., Sobota 12:00 - 14:00 hod.1. 4. 2005 - Oznamy
VÝBEROVÉ KONANIE NA PREDAJ BUDOVY SATELIT S POZEMKOM P.Č. 7/3
NOVÝ TERMÍN UZÁVIERKY PODÁVANIA NÁVRHOV31. 3. 2005 - Oznamy
Pozvánka
na Stretnutie lamačských organistov23. 3. 2005 - Rôzne
Kino LAMAČ
Program kina Lamač na Malokarpatskom námestí na mesiac apríl23. 3. 2005 - Oznamy
Farské pastoračné centrum Lamač
Miestny úrad Lamač a autor pozývajú na výstavu Pavel Krkoška „ Rezba v dreve “23. 3. 2005 - Samospráva - VZN
Všeobecne záväzné nariadenie MČ BA - Lamač č. 1/2005 zo dňa 15.3.2005
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií, schválené uznesením MZ č. 32/IV/2005 zo dňa 15.3.200518. 3. 2005 - Samospráva - MZ
U Z N E S E N I A   Č. 25 / IV / 2005 – 43 / IV / 2005
z riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 15.03.2005.7. 3. 2005 - Samospráva - MZ
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 15. marca 2005, v utorok o 14.00 hod.21. 2. 2005 - Rôzne
Kino LAMAČ
Program kina Lamač na Malokarpatskom námestí na mesiac marec21. 2. 2005 - Oznamy
Mestská časť vyhlasuje výberové konanie na predaj
pozemku p. č. 7/3 a budovy SATELIT postavenej na tomto pozemku15. 2. 2005 - Samospráva - MZ
U Z N E S E N I A   Č. 20 / IV / 2005 – 24 / IV / 2005
z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Lamač zo dňa 10.02.2005.10. 2. 2005 - Oznamy
Návrh plánu kontrolnej činnosti
miestneho kontrolóra na rok 20053. 2. 2005 - Samospráva - MZ
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 10. februára 2005, vo štvrtok o 17.30 hod3. 2. 2005 - Samospráva - MZ
U Z N E S E N I A Č. 1/IV/2005 – 19/IV/2005
z riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 01.02.200527. 1. 2005 - Rôzne
Kino LAMAČ
Program kina Lamač na Malokarpatskom námestí na mesiac február26. 1. 2005 - Oznamy
Zber veľkoobjemového odpadu z domácností
Oznamujeme Vám, že v roku 2005 sa mení spôsob zberu veľkoobjemového odpadu z domácnostíhore <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač