ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
V Y H L Á Š K A


12. 1. 2005 [ Ing. K. Darícková ] - Rôzne

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - LAMAČ
Heyrovského 2, 841 03 B r a t i s l a v a 47

________________________________________________________

V Y H L Á Š K A

o povinnom zápise žiakov do prvých ročníkov základných škôl
na školský rok 2005/2006

Mestská časť Bratislava - Lamač

v y h l a s u j e

zápis detí do prvého ročníka základnej školy, ktorý sa uskutoční

v piatok 11. februára 2005 od 15,oo hod. do 18,oo hod.
v sobotu 12. februára 2005 od 8,oo hod. do 13,oo hod.

na základnej škole na Malokarpatskom námestí v Lamači.

Podľa § 36 zák. č. 29/1984 o sústave základných a stredných škôl v platnom znení sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2005 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa § 34 ods. (1) a (2) zákona č. 171/1990 Zb. o jeden rok. V uvedené dni môžu získať na školách informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roku, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Na zápis je potrebné prihlásiť aj deti zdravotne postihnuté a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia, aby sa včas zabezpečilo ich vhodné zaškolenie, alebo prijali ďalšie opatrenia.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :
- občiansky preukaz,
- rodný list, resp. výpis z knihy narodených zapisujúceho dieťaťa,
- podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

Bližšie informácie podá záujemcom príslušná základná škola.

Vyhláška nadobúda účinnosť dňa 15. 1. 2005.

Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 31 zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.


Ing. Peter ŠRAMKO
starosta MČ Bratislava - Lamač


Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group