ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


8. 12. 2005 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
13. decembra 2005, v utorok o 14.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

      Návrh programu :

 1. Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice);
 2. Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatných zasadnutí MZ (22.11.05);
 3. Správa miestneho kontrolóra;
 4. Situačná správa miestnej polície za november 2005;
 5. Situačná správa št. polície za II. polrok 2005;
 6. Návrh na schválenie žiadosti p. Šilleho o predĺženie nájmu nebytových priestorov v kine;
 7. Návrh na schválenie žiadosti f. Nubium o prenájom časti pozemku p.č. 568/1, 483/1, 572; na osadenie reklamných panelov;
 8. Návrh na schválenie Koncepcie rozvoja miestnej knižnice;
 9. Návrh na schválenie Koncepcie výchovy a vzdelávania v ZŠ na Malokarpatskom námestí;
 10. Návrh na schválenie žiadosti FK Lamač o spolufinancovanie stavby šatní a soc. zariadení v areáli FK Lamač;
 11. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu MČ na rok 2005;
 12. Návrh na schválenie rozpočtu MČ na rok 2006;
 13. Návrh plánu zasadnutí MZ v roku 2006;
 14. Poslanecké dni v roku 2006;
 15. Návrh na zaujatie stanoviska k návrhom dodatkov štatútu hl. mesta SR Bratislavy;
 16. Návrh na zaujatie stanoviska k návrhom VZN hl. mesta SR Bratislavy;
 17. Návrh na udelenie odmeny miestnemu kontrolórovi za IV. štvrťrok 2005;
 18. Návrh na udelenie odmeny starostovi za IV. štvrťrok 2005;
 19. Rôzne;
 20. Informácie;
 21. Interpelácie;
 22. Záver.

S pozdravom

Ing. Peter Š R A M K O
s t a r o s t a,  v.r.

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group