ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Zelené mesto - 2. miesto pre Lamač


11. 8. 2006 [ Mgr. M. Kollárová ] - Rôzne

Obyvatelia hlavného mesta rozhodli svojim hlasovaním o tom, v ktorých troch mestských častiach sa bude pracovať na skrášľovaní vybraných lokalít. Po ukončení druhej fázy ôsmeho ročníka komunitného projektu zaevidovali vyhlasovatelia projektu, Hlavné mesto SR Bratislava a Philip Morris Slovakia s.r.o., 3 236 platných hlasov. Víťaznými mestskými časťami sa po prvýkrát v histórii projektu stali Podunajské Biskupice a Karlova Ves a po druhýkrát Lamač. Revitalizačným prácam vo vybraných mestských častiach predchádzala tradičná práca zamestnancov vyhlasovateľov projektu Zelené mesto na úprave a čistení Horského parku.  Okrem bežnej údržby tu spolu s Nadáciou Horský park slávnostne odovzdali 3. augusta novú vstupnú bránu v juhozápadnej časti lesoparku.

Počas mesiaca júl hlasovali obyvatelia za revitalizačné plány, ktoré zostavila odborná komisia na základe zaslaných návrhov od obyvateľov. Celkovo prišlo prostredníctvom internetu a platných vyplnených hlasovacích lístkov uverejnených v Bratislavských novinách 3 236 hlasov. Obyvatelia mohli označiť jednu až tri mestské časti, ktorých revitalizačné plány mali pre nich najväčší význam. Najviac hlasov získala mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice (663 hlasov) a ďalšími víťaznými mestskými časťami sa stali Bratislava-Lamač (607 hlasov) a Bratislava-Karlova Ves (505 hlasov). 

„Celý projekt je postavený na myšlienke aktívneho dobrovoľníctva. Samotní obyvatelia môžu  rozhodnúť o tom, ktorá lokalita by mohla byť v rámci Zeleného mesta upravená. V prvej fáze projektu zasielali obyvatelia návrhy na úpravu zelene v mestskej časti, v ktorej túto potrebu najviac pociťujú. Z návrhov, ktoré boli v súlade so štatútom projektu, zostavila odborná komisia revitalizačné plány pre každú mestskú časť, ktorej obyvatelia zaslali svoj návrh“, vysvetľuje priebeh projektu Andrea Gontkovičová, manažérka oddelenia pre vonkajšie vzťahy, Philip Morris Slovakia s.r.o.  „Počas mesiaca júl to boli opäť obyvatelia, ktorí rozhodovali o tom, v ktorých troch mestských častiach sa revitalizačné plány uskutočnia. Skutočnosť, že toľkým ľuďom záleží na prostredí, v ktorom žijú, oddychujú, pracujú, študujú a najmä, že sú ochotní pre to aj niečo urobiť, je pre nás príjemným zistením“, dodáva.

Oficiálne otvorenie prác sa konalo v magickom prostredí Horského parku. Tatiana Mikušová, námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy, Andrea Gontkovičová, manažérka pre vonkajšie vzťahy Philip Morris Slovakia s.r.o. a Kamil Procházka, riaditeľ Nadácie Horský park otvorili novoupravený vstup do parku z jeho juhozápadnej strany a spolu s ostatnými účastníkmi zo strany partnerov projektu a jednotlivých mestských častí upravili verejne prístupný areál tejto chránenej oblasti.

Projekt vstupuje do záverečnej fázy, počas ktorej sa môžu obyvatelia aktívne zapojiť do realizácie projektu, konkrétne do revitalizačných prác vo víťazných mestských častiach: 12.8. v Lamači, 19.8. v Karlovej Vsi a 26.8. v Podunajských Biskupiciach. V Lamači sa upraví Rozálske námestie, v Karlovej Vsi pôjde o úpravu okolia domov na rozhraní ulíc Pribišova a Ľ. Fullu a v Podunajských Biskupiciach o výsadbu stromov a vybudovanie základov parčíka na Podunajskej ulici. Bližšie informácie sú dostupné na stránke www.bratislava.sk. Informácie o mieste stretnutia dobrovoľníkov budú okrem webovej stránky sprostredkované aj umiestnením letákov s logom projektu vo vybraných lokalitách.


Počet hlasov zaslaných obyvateľmi jednotlivým mestským častiam v rámci projektu Zelené mesto 2006

Mestská časť  Bratislava-

SPOLU

Podunajské Biskupice:

663

Lamač:

607

Karlova Ves:

505

Petržalka:

415

Vrakuňa:

357

Staré Mesto:

240

Nové Mesto:

144

Dúbravka:

146

Ružinov:

112

Vajnory:

47

Počet hlasov

3 236
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group