ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


23. 4. 2008 [ Admin ] - Samospráva

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
24. apríla 2008, vo štvrtok o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

Návrh programu:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 2. Schválenie programu
 3. Správa o plnení uznesení MZ Bratislava - Lamač splatných k 17.4.2008
 4. Situačná správa mestskej polície za mesiac marec 2008
 5. * Kontrola uzatvárania zmluvných vzťahov a povinností pri zimnej údržbe za sezónu 2007/2008
 6. * Petícia proti zámeru výstavby Národného cyklistického štadióna
 7. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom
 8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadostiam o poskytnutie dotácie
 9. Návrh na zriadenie CVČ
 10. Návrh štúdie rodinných domov na Povozníckej ulici
 11. Priebežné hodnotenie plnenia úloh Akčného plánu
 12. Informatívna správa o činnosti knižnice
 13. Informatívna správa o priebehu zimnej údržby 2007/2008
 14. Rôzne
 15. Interpelácie poslancov
 16. Záver


Mgr. Oľga Keltošová,v.r.
starostka
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group