ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


24. 11. 2006 [ Mgr. J. Suleň ] - Rôzne

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
28. 11 2006, v utorok o 14.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.


    Návrh programu :

 1. Otvorenie - voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice;
 2. Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ;
 3. Správa miestneho kontrolóra;
 4. Situačná správa mestskej polície;
 5. Návrh rozpočtu MČ na roky 2007 - 2009;
 6. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Hodošiho o predĺženie nájmu bytu;
 7. Návrh na schválenie uzavretia dohody o spolupráci na realizácii rekonštrukcie ulice Zhorínska;
 8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ Malokarpatské nám. 1 za šk. rok 2005 / 2006;
 9. Návrh na udelenie odmeny miestnemu kontrolórovi za II. polrok 2006;
 10. Rôzne
 11. Informácie;
 12. Interpelácie;
 13. Záver - slávnostné ukončenie pôsobenia miestneho zastupiteľstva vo volebnom období 2002-2006

Ing. Peter Šramko
starosta v.r.

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group