ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Zdraženie hrobov nahnevalo Lamač


11. 4. 2006 [ M. Cibik ] - Médiá - Sme

Proti stopercentnému zvýšeniu poplatkov za hrobové miesta mestskou príspevkovou organizáciou Marianum, ktorá spravuje bratislavské cintoríny, sa postavila ďalšia mestská časť. Nedávno proti vysokým poplatkom protestovali aj obyvatelia Dúbravky.

Miestne zastupiteľstvo Lamača požiadalo starostu Petra Šramka, aby rokoval o riešení situácie s ostatnými mestskými časťami, ktoré majú rovnaký problém. Spolu majú vyvinúť tlak na primátora a poslancov mesta, aby pomohli napraviť súčasný stav k spokojnosti držiteľov hrobových miest.

Miestne zastupiteľstvo skonštatovalo, že Marianum zvýšilo poplatky za hrobové miesta v septembri minulého roka neodôvodnene. Podľa poslancov je mestská časť schopná spravovať cintorín za cenu pôvodných poplatkov pri dodržiavaní kvality služieb. Zároveň poslanci žiadajú riaditeľa organizácie Marianum, aby zrušil nový cenový výmer a rozdiel v cenách vrátil obyvateľom, ktorí tieto poplatky už museli zaplatiť.

Cena za prenájom hrobového miesta za rok je dnes v Bratislave 613 korún (napríklad v Trnave je to 107 korún a v Banskej Bystrici 220 korún, v obciach pri Bratislave dokonca len asi 50 korún ročne).

Starosta pred zasadnutím hovoril s riaditeľom pohrebníctva Miloslavom Hrádkom.
Miestne zastupiteľstvo uložilo prednostovi miestneho úradu, aby v prípade, že požiadavka mestskej časti nebude splnená do konca júna, dal voči postupu pohrebníctva podnet na protimonopolný úrad.

Podľa Hrádka zvýšenie poplatkov bolo nevyhnutné a v súčasnosti pokrýva náklady. Ak však poslanci príjmu zníženie poplatkov, treba sa podľa neho zamyslieť nad tým, ako sa nová cena premietne do starostlivosti o cintoríny a hrobové miesta. "Potom by malo Marianum dostať dotácie od mesta." Marianum tiež podľa riaditeľa platí za odvoz a likvidáciu odpadu z cintorínov, ale pritom tieto poplatky už raz platia občania v rámci cien za odvoz a likvidáciu domového odpadu.

Ako povedal Hrádek, ak sa zníži cena za poplatky, organizácia sa bude snažiť zriecť správy nad štyrmi historickými cintorínmi, kde sa už nepochováva. Cintorín pri Kozej bráne, Ondrejský, Mikulášsky a Cintorín Karlova Ves plnia funkciu verejnej zelene a starostlivosť o ne stojí organizáciu ročne 6,5 milióna korún.

Originálny článok nájdete tu Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group