ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Zápis z Verejného zhromaždenia občanov Lamača


14. 11. 2003 [ S.Kovacic ] - Samospráva

Zápis z Verejného zhromaždenia občanov Lamača dňa 12.11.2003 o 18.00 hod. v miestnom kine.


Pán starosta Ing. Peter Šramko v mene miestnej samosprávy privítal prítomných občanov, ktorých na úvod informoval
 • o volebnom programe a prioritách samosprávy na volebné obdobie 2002-2006;
 • o rokovaniach o výmene pozemkov a zmene hraníc katastrálneho územia so Záhorskou Bystricou (k tejto téme zo strany občanov nezaznelo žiadne negatívne stanovisko);
 • o založení Združenia investorov ohľadom plynofikácie;
 • o finančných transferoch do ZŠ s MŠ (dotácia 700 000,- + cca 100 000,- havária teplej vody);
 • o čiernych skládkach na Zečáku, ktorých likvidácia stála MČ doteraz asi 80 000,- Sk;
 • o zámere zriadiť v areáli Zberných surovín oficiálne parkovisko;
 • o tom, že ak budú v Lamači platené parkovacie miesta, vybrané peniaze pôjdu na značenie ostatných parkovacích miest;
 • o predaji nemocnice na Rázsochách - vláda by mala rozhodnúť do polovice decembra.Ďalej v diskusii odzneli nasledovné témy a požiadavky:
 • Obyvatelia (najmä ul. Bakošovej a Heyrovského) žiadajú dodržiavanie stavebného povolenia stavby bytových domov na Podháji, najmä s ohľadom na uvedené časové rozpisy prác. Taktiež sa sťažujú na rozkopaný a zle osvetlený chodník;
 • Lamačania tiež požiadali o väčšiu kontrolu majiteľov psov. Policajti by mali chodiť do Lamača častejšie a kontrolovať dodržiavanie VZN o psoch;
 • Bude sa realizovať zobojsmernenie Lamačskej cesty smerom k Tescu, tiež mimoúrovňové a úrovňové križovatky v okolí. Tento stav by mal trvať cca 3 a pol roka;
 • Nočný stacionár pre bezdomovcov - pozemok aj budova na Furmanskej ulici č. 4 patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorého predseda Ľubo Roman bol na Miestnom zastupiteľstve osobne predstaviť tento projekt a požiadal poslancov o kladné stanovisko k zámeru. Počet bezdomovcov bude limitovaný na cca 40 na celý objekt. Budú sa tu môcť umyť, najesť a prespať. Ubytovávať sa bude cez zimné obdobie. Financovať celý projekt bude VÚC. Problematiku osvetlili poslankyne Mgr. Oľga Keltošová a JUDr. Júlia Ondrišová.
 • Pani poslankyňa Marta Janyšková pripomenula kultúrne akcie, ktoré sa budú konať ešte tento rok a všetkých pozvala, tiež apelovala na slabú účasť na kultúrnych akciách. Občania uviedli, že je slabá informovanosť o kultúrnych akciách. Zaznelo poďakovanie za organizovanie a spokojnosť s priebehom zájazdov pre seniorov.
 • Otázka odstraňovania autovrakov - treba nahlásiť, kde sa vrak nachádza a MÚ vec ďalej postúpi MsP. Majú nové predpisy, ohľadom odvážania vrakov, a tým sa vec rieši rýchlejšie.
 • Na otázku občanov o zriadení chýbajúcej čistiarne prádla a opravovne obuvi v MČ odpovedal poslanec Ján Daniš, ktorý uviedol, že podnikať v Lamači je veľmi zložité. Podnikatelia odchádzajú, lebo ich obyvatelia neuživia. Nemôžeme im prikázať, akú prevádzku si tu majú otvoriť.
 • Možnosť prebudovania miestneho kina na kultúrne stredisko - pódium väčšie, javisko. Bohužiaľ nie sú na to financie. Oprava strechy bude stáť okolo 500 000,- Sk. Okrem premietania filmov sa tu však konajú rôzne kurzy, klub dôchodcov atd.
 • Na problematiku čistoty v MČ (okolo kontajnerov zostávajú smeti, ktoré sa neodvážajú) reagoval aj poslanec Ing. Daniel Valentovič. Treba sa spojiť so správcom budovy a následne s firmou, ktorá sa stará o odvoz smetí. Nie je to priamo v našej kompetencii, ale upozorňujeme správcov na dodržiavanie príslušných predpisov;
 • Ako sa postupuje pri kontrole stavebných povolení - čierne stavby. Čierne stavby nie sú len u nás. Tie, ktoré vidíme, kontrolujeme. Ostatné môžete nahlásiť.
 • Postup revitalizácie Vrančovičovej ulici - teraz idú peniaze do štúdie, ktorá ukáže, čo sa tam bude robiť. Teraz ide hlavne o projektovú prípravu, reagoval na tému poslanec Ing. Ľudovít Lučenič.
 • Kanalizácia na Vrančovičovej ulici - hlavné teleso a cestu bude financovať MÚ. Na prípojky sa budú skladať občania približne v sume od 15 000,- do 30 000,-Sk;
 • Zimná údržba - aby sa znížila suma nákladov na údržbu a zvýšila efektivita, MÚ zabezpečuje multifunkčný stroj, ktorým sa bude odpratávať sneh do cca 3 cm, aby sa nemusela volať firma.

Na záver (cca o 20.00 hod.) pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil verejné zhromaždenie, po ktorom sa ešte v kine premietal filmový dokument z Rozálskych hodov 2003 zhotovený Dúbravskou televíziou.


Zapísala Kysucká Marcela dňa 12.11.2003
Ing. Peter Šramko, starosta

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group