Internetová stránka Lamača Archív správ

3. 10. 2006 - Rôzne
Všetko o komunálnych voľbách 2006 ! ! !
- aktuálne informácie, tlačivá kandidátnych listín a ďalšie správy o komunálnych voľbách 2006 na internete !2. 10. 2006 - Oznamy
DERATIZÁCIA
v mesiaci OKTÓBER 2006 bude vykonaná celoplošná preventívna a ochranná deratizácia verejných priestranstiev a budov v jej správe v zmysle VZN hl. m. SR Bratislavy č. 10/2002 o celoplošnej deratizácii na území hl. m. SR Bratislavy. Týmto žiadame aj vlastníkov rodinných domov o zabezpečenie deratizácie na nehnuteľnostiach v ich vlastníctve.29. 9. 2006 - Oznamy
O Z N Á M E N I E
o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín na starostu Mestskej časti Bratislava - Lamač a poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Lamač29. 9. 2006 - Rôzne
Utváranie volebných orgánov
- nominácia členov do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií28. 9. 2006 - Samospráva - Lamačan
Lamačan 09/2006
Stiahnite si časopis Lamačan 09/2006 (lamacan_2006_09.pdf, 2510kB)27. 9. 2006 - Rôzne
Srdečne Vás pozývame
na kultúrne podujatie pri príležitosti mesiaca "Úcty k starším", ktoré sa uskutoční v kine Lamač v pondelok 2. októbra 2006 o 16:30 hod. tešíme sa na Vás26. 9. 2006 - Oznamy
O Z N Á M E N I E
o určení volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 2. decembra 200626. 9. 2006 - Kultúra - Kino Lamač
Kino LAMAČ
Program kina Lamač na Malokarpatskom námestí na mesiac október26. 9. 2006 - Samospráva - MZ
U Z N E S E N I A  Č. 93/IV/2006 - 94/IV/2006
z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 25.9.200622. 9. 2006 - Oznamy
O Z N A M !
Vážení obyvatelia, dňa 26. októbra (utorok) 2006 sa bude na Barine popri ceste upravovať terén (rozširovať - čistiť cesta a okolie) ! Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať aby ste preparkovali svoje vozidlá na iné miesto. Za porozumenie ďakujeme!19. 9. 2006 - Rôzne
V Ý Z V A !
Z dôvodu zabezpečenia a výkonu opatrení vyplývajúcich z nariadenia Ministerstva pôdohospodárstva SR na základe doplnenia registra chovov hospodárskych druhov zvierat a v dôsledku ochrany územia Slovenska pred rozšírením nebezpečných nákaz a zabezpečení ochrany spotrebiteľov...18. 9. 2006 - Samospráva - MZ
U Z N E S E N I A  Č. 78/IV/2006 - 92/IV/2006
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 5.9.2006 + PRÍLOHA k uzn. MZ č. 86 /200614. 9. 2006 - Samospráva - MZ
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 25. septembra 2006, v pondelok o 18.00 hod.11. 9. 2006 - Oznamy
Jesenné upratovanie 2006
Termín víkend - 30.9. a 1.10.20068. 9. 2006 - Šport - Futbal
Futbalová jeseň 2006
- pozrite si prehľad futbalových zápasov (jesen_2006.pdf 43 kb)8. 9. 2006 - Rôzne
POŠTOVÁ PRÍLEŽITOSTNÁ PEČIATKA
Starosta obce v spolupráci s RKFÚ v Marianke pripravili poštovú príležitostnú pečiatku. Grafický návrh poštovej príležitostnej pečiatky vypracoval Fero Horniak. Grafický návrh prítlače na pamätnom liste vypracovalo Rabbit & Solution Studio, s.r.o. Bratislava7. 9. 2006 - Oznamy
INFORMÁCIA O POČTE OBYVATEĽOV
Mestská časť Bratislava-Lamač v zmysle § 16 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení informuje, že podľa údajov Matričného úradu k 31. 8. 2006 má mestská časť 7 059 obyvateľov.4. 9. 2006 - Rôzne
Výzva lamačským občanom
V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávy obcí dňa 2.12.2006 Vás s cieľom o vytvorenie čo najaktuálnejšieho zoznamu voličov v našej MČ, týmto zdvorilo žiadame, aby ste na referáte pre prípravu volieb, (Miestny úrad, Heyrovského 2, 02/64 78 00 65, p. Kysucká) nahlásili prípadné zmeny týkajúce sa trvalého pobytu Vás alebo Vašich príbuzných, respektíve iných skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na evidenciu trvalého pobytu voličov.31. 8. 2006 - Samospráva - MZ
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 5. septembra 2006, v utorok o 14.00 hod.30. 8. 2006 - Médiá - Sme
Zo Starých záhrad v Lamači má byť nová štvrť
Oblasť v Lamači okolo chátrajúceho obchodného domu sa bude revitalizovať. Majitelia pozemkov v lokalite Staré záhrady tu chcú mať polyfunkčné centrum.30. 8. 2006 - Médiá - Sme
V Lamači bude súťaž v jedení halušiek
Hodové slávnosti na počesť sv. Rozálie, patrónky miestneho kostola, budú v bratislavskom Lamači na budúci víkend na Malokarpatskom námestí.24. 8. 2006 - Rôzne
POŠTOVÁ PRÍLEŽITOSTNÁ PEČIATKA
Starosta obce Marianka, ako autor CD-ROM z príležitosti ocenenia v celoštátnej súťaži SLOVENSKÁ KRONIKA 2005, kategória: audiovizuálna prezentácia obce, mesta - CD alebo video nosič, pripravil poštovú príležitostnú pečiatku.23. 8. 2006 - Médiá - Sme
V Lamači opravujú kúpalisko
Diera namiesto bazéna - tak teraz vyzerá lamačské kúpalisko. S rekonštrukčnými prácami sa už začalo, Lamačania si však budú musieť ešte rok počkať.22. 8. 2006 - Kultúra - Kino Lamač
Kino LAMAČ
Program kina Lamač na Malokarpatskom námestí na mesiac september21. 8. 2006 - Kultúra
ROZÁLSKE HODY 2006
Stiahnite si program na Rozálske hody 2006, konané v dňoch 1. - 3. septembra 2006hore <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač