ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE


6. 11. 2002 [ S.Kovacic ] - Rôzne

Vážený pán / Vážená pani

SRDEČNE VÁS POZÝVAME
NA VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE,
KTORÉ SA USKUTOČNÍ V STREDU 13. NOVEMBRA 2002 O 17,30 HOD
V KINE LAMAČ NA MALOKARPATSKOM NÁMESTÍ.


TÉMOU ZHROMAŽDENIA BUDE:
PRÍPRAVA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE ZONY NOVÝ LAMAČ.

Nakoľko ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom pozemku/-kov v k.ú. Lamač, ktorý/-ré je/sú súčasťou územia Nový Lamač (Zečák-Kamenáre-Rázsochy-Zelená hora-Zlatá hora), chceli by sme Vás informovať o príprave urbanistickej štúdie a požiadať Vás o spoluprácu, bez ktorej realizovať výstavbu a rozvoj na území Nového Lamača nebude možné. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Lamač prijalo na svojom poslednom zasadnutí uznesenie, ktorým schválilo vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu mestskej časti na zafinancovanie vypracovania urbanistickej štúdie Nový Lamač.
Vypracovanie urbanistickej štúdie je podmienkou zmeny funkčného využitia územia, jeho prekvalifikovanie zo súčasnej funkčnej náplne! Platná Aktualizácia územného plánu hl. mesta Bratislavy z roku 1993, v znení neskorších zmien a doplnkov charakterizuje toto vymedzené územie ako poľnohospodársku pôdu a občiansku vybavenosť a túto charakteristiku je potrebné zmeniť na polyfunkčné prostredie s nasledovnými funkciami:

bývanie (zástavba rodin. domami rôznych kategórii a 4-5 podlažné bytové domy),
občianska vybavenosť (najmä obchodné, hotelové, reštauračné, športové aktivity),
vyriešenie rozostavanosti FNsP Rázsochy (dobudovanie alebo jej transformácia),
oddychovo-rekreačný areál prepojený na Malé Karpaty (záhradky)

Zmenu môže zabezpečiť iba spomínaná urbanistická štúdia, ktorá po schválení vytvorí územno-plánovací podklad pre usmerňovanie investičnej činnosti. Cieľom tejto aktivity je rozvoj Lamača, vymedzenie možností a podmienok rozvoja v etapách. Kým táto zmena nebude zapracovaná a odsúhlasená, takmer každý kto by na svojej parcele chcel postaviť rodinný dom, by mal s výstavbou za súčasných podmienok problémy.
Z nevhodného tvaru alebo polohy niektorých parciel sa dá predpokladať, že bude vo viacerých prípadoch nevyhnutná ich REPARCELIZÁCIA, a tak vás žiadame, aby ste počítali s takouto možnosťou aj s tým, že sa môže dotýkať Vašej parcely / parciel.

Na základe uvedených faktov Vás zdvorilo žiadame o vyjadrenie sa k tomuto zámeru, a to osobnou účasťou na zhromaždení alebo písomne - vyplnením návratky.

Návratka.dot
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group