ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Odborný výklad k návrhu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy


11. 11. 2004 [ S.Kovacic ] - Oznamy

Odborný výklad k návrhu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy sa uskutoční v dnoch 11.11. 2004 (štvrtok) a 18.11.2004 (štvrtok) o 17:00 h v Zrkadlovej sieni, Primaciálny palác na Primaciálnom námestí 1.Program prerokovania:

1. Informácia obstarávateľa o procese spracovania a prerokovania návrhu územného plánu
2. Odborný výklad spracovateľa k návrhu ÚPN hl. m. SR Bratislavy s dôrazom na nasledovné okruhy tém:
- základné údaje k návrhu územného plánu
- širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie Bratislavy do systému osídlenia
- demografické, sociálne a ekonomické predpoklady rozvoja
- návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
- návrh funkčného využitia a návrh socioekonomických funkčných systémov
- návrh ochrany prírody a tvorby krajiny
- návrh starostlivosti o životné prostredie
- návrh verejného dopravného vybavenia
- návrh verejného technického vybavenia
- záväzná časť územného plánu

Diskusia
Záver


Návrh územného plánu hl. mesta SR Bratislavy je vystavený do 10.12.2004 na miestach:

Primaciálny palác, miestnosť č. 18 a 19 na prízemí denne počas pracovnej doby t.j. v pondelok od 8 – 17 hod., utorok - štvrtok od 8 – 16 hod. a v piatok od 8 – 15 hod.
Internetová stránka hlavného mesta www.bratislava.sk
Miestny úrad MČ Bratislava – Lamač, Odd. územného rozvoja a dopravy, Heyrovkého 2
Časť Návrh funkčného využitia pre katastrálne územie Lamač je vystavená vo vývesnej tabuli na fasáde miestneho úradu MČ Bratislava – Lamač, Heyrovkého 2


UP_Lamac1.jpg
UP_Lamac2.jpg
UP_Lamac3.jpg

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group