Internetová stránka Lamača Archív správ

30. 5. 2007 - Kultúra
Pozvánka na Cestu rozprávkovým lesom
nedeľa, 3. jún od 15:00 do 19:00 hod.28. 5. 2007 - Rôzne
Pracovná príležitosť
Základná škola s materskou školou príjme k budúcemu školskému roku učiteľku materskej školy do triedy s kresťanským zameraním. Nevyhnutné kvalifikačné predpoklady: stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore predškolekj pedagogiky.Svoje žiadosti posielajte do 15. júna 2007 poštou na adresu: ZŠ s MŠ, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava, alebo e-mailom: info@zsmalokarpatba.edu.sk, prípadne telefonicky 02/64780640.24. 5. 2007 - Samospráva
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
ktoré sa uskutoční dňa 31. mája 2007, vo štvrtok o 9.00 hod.23. 5. 2007 - Kultúra
MDD 2007
Počúvaj, kamoš! Oslávime náš deň? Kedy? 1. Júna 2007 o 15.00 hod. Malokarpatské námestie. Čo všetko tam bude? Prídi a uvidíš!21. 5. 2007 - Kultúra
Burza detského ošatenia a hračiek
Milí rodičia, radi by sme vám ponúkli možnosť predať či kúpiť detské ošatenie a hračky pre svoje ratolesti.18. 5. 2007 - Rôzne
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave po predchádzajúcom prerokovaní s Obvodným lesným úradom Bratislava odvoláva dňom 18.5.2007 „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov" na lesných pozemkoch v územnom obvode hl. mesta SR Bratislavy, ktorý bol vyhlásený v spolupráci s Obvodným lesným úradom Bratislava dňom 27.4.2007 a týmto Vás žiada o zverejnenie tohto odvolania spôsobom obvyklým pre hlavné mesto SR resp. príslušnú mestskú časť.4. 5. 2007 - Samospráva - VZN
Návrh VZN
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Lamač č. 1/2005 o poskytovaní dotácií4. 5. 2007 - Samospráva - VZN
Návrh VZN
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Lamač č. 1/2003 o podmienkach evidovania a držania psov na území Mestskej časti Bratislava - Lamač2. 5. 2007 - Kultúra
TRDLOFEST SKALICA
Milí lamačskí seniori. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Lamač, Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry a revit. ihrísk, Vás srdečne pozýva na celodenný miesto TRDLOFEST SKALICA sobota 19. mája 2006 prihlásiť sa môžete na Miestnom úrade u p. Veselej od 10. mája 2006 poplatok: 50,- Sk. Tešíme sa na Vás !2. 5. 2007 - Kultúra
Deň matiek
Miestny úrad Lamač v spolupráci s Kultúrnou komisiou v rámci Dňa matiek pozýva dňa 18. 5. 2007 o 18.00 hod. všetky mamičky Lamačanky do kina Lamač. Čaká na Vás: recitátor, spevák, film a možno ešte čosi... Veríme, že Vás pripravený program poteší!2. 5. 2007 - Kultúra - Kino Lamač
Kino LAMAČ
Program kina Lamač na Malokarpatskom námestí na mesiac máj2. 5. 2007 - Samospráva - Lamačan
Lamačan 4/2007
Stiahnite si časopis Lamačan 4/2007 (lamacan_2007_04.pdf, 3511KB)2. 5. 2007 - Rôzne
U Z N E S E N I A  Č. 62/2007/V - 80/2007/V
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 19.4.200730. 4. 2007 - Oznamy
Prenájom zostávajúcich voľných parkovacích miest
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Lamač ponúka obyvateľom s trvalým pobytom v Lamači prenájom zostávajúcich voľných parkovacích miest na uliciach Heyrovského, Studenohorská za 5000,- Sk na rok. Bližšie informácie na Miestnom úrade Lamač. Kontaktná osoba p. Kovačovič, email: kovacovic@lamac.sk, tel 64 78 15 81.30. 4. 2007 - Rôzne
Výberové konanie
na obsadenie funkčného miesta vedúceho oddelenia územného rozvoja a služieb30. 4. 2007 - Rôzne
Výberové konanie
na obsadenie funkčného miesta vedúceho oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí30. 4. 2007 - Rôzne
Výberové konanie
na obsadenie funkčného miesta vedúceho oddelenia vnútornej správy a organizácie30. 4. 2007 - Rôzne
Vyhlásenie
o čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Bratislava od 27.4. 2007 do odvolania25. 4. 2007 - Rôzne
Pracovná príležitosť
Domov – penzión pre dôchodcov príjme do pracovného pomeru opatrovateľky a upratovačky. Záujemkyne sa môžu prihlásiť v Domove – penzióne pre dôchodcov, Na barine č.5, denne v dobe od 7.30 hod. do 14.30 hod. u riaditeľky D – PD.12. 4. 2007 - Rôzne
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
ktoré sa uskutoční dňa 19. apríla 2007, vo štvrtok o 9.00 hod.12. 4. 2007 - Oznamy
Oznámenie
Oddelenie územného konania a stavebného poriadku oznamuje, že dňa 23. apríla 2007 bude z technických príčin oddelenie zatvorené.5. 4. 2007 - Šport - Futbal
Veľkonočný futbalový turnaj
V dňoch 13. – 15. apríla 2007 sa uskutoční veľkonočný futbalový turnaj dospelých a finálový turnaj žiakov v telocvični Základnej školy v Lamači.3. 4. 2007 - Oznamy
Oznam pre verejnosť
Mestská časť Bratislava - Lamač v súlade s § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") oznamuje, že navrhovateľ ENTO, s.r.o., Košice, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") zámer "Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava", ktorý bol MČ Bratislava - Lamač doručený, podľa § 23 ods. 1 zákona ako povoľujúcemu orgánu a ako dotknutej obci.3. 4. 2007 - Oznamy
Oznam pre verejnosť
Mestská časť Bratislava - Lamač v súlade s § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") oznamuje, že navrhovateľ TBG Doprastav, a.s., Košická 52, 821 08 Bratislava predložil zámer "Mobilná betonárka STETTER H2 - Bratislava", podľa § 23 ods. 1 zákona ako dotknutej obci.30. 3. 2007 - Samospráva - MZ
U Z N E S E N I A  Č. 45/2007/V - 61/2007/V
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 22.3.2007hore <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač