ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Divoké skládky sú celospoločenským problémom


20. 6. 2006 [ Mgr. M. Kollárová ] - Rôzne

Vážení občania!

      Divoké skládky sú celospoločenským problémom. Stretávame sa s nimi aj v iných obciach. Treba začať od seba a nebáť sa poukázať na porušovateľov zákona - zatváraním očí pred týmto neduhom poškodzujeme sami seba. Peniaze na likvidáciu čiernych skládok vlastne platíme my všetci.

Skládky - časované chemické bomby

      Skládky predstavujú dlhodobú hrozbu znečistenia podzemných a povrchových vôd.
V komunálnych odpadoch zmiešavame tisíce rôznych látok - organické, nebezpečné... Táto masa chemických látok začne po zmiešaní a zahrabaní vzájomne reagovať a vytvárať množstvo zložitých reakcií. Dochádza aj k uvoľňovaniu škodlivín. Spúšťame tak nekontrolovateľný chemicko - fyzikálny proces. Dážď presakuje cez zakopané odpady produkujúc tekutinu zvanú priesaková voda. Tá je "obohatená" o škodlivé látky obsiahnuté v odpade a zlúčeniny vznikajúce ich vzájomnými reakciami. Priesakujúca voda môže preniknúť a znečistiť podzemné a povrchové vody, zásobujúce ľudí pitnou vodou. Rozkladné procesy vnútri skládky sú ale veľmi spomalené. V skládke je neprirodzená, nevhodná klíma pre mnohé rozkladné mikroorganizmy (žiadny kyslík, jedovaté prímesy). Preto ani škodliviny organickej povahy dlho nepodliehajú biodegradácii a anorganické toxíny ostávajú nedotknuté.
Na skládke sa ako vedľajší produkt rozkladných mikroorganizmov vytvárajú škodlivé plyny. Vzniká hlavne metán, tiež CO2 a v menšej miere rôzne toxické, agresívne, nebezpečné plyny, ktoré prenikajú do okolitého prostredia a kontaminujú ho. Sú známe lekárske štúdie, ktoré ukazujú na nárast niektorých druhov rakovín u ľudí žijúcich v okolí skládok odpadov (nebezpečných a komunálnych). Metán môže v zmesi so vzduchom vzplanúť a spôsobiť požiar.Devastácia krajiny
Skládka je neobyčajné škaredé miesto, ktoré
Špatí krajinu. Zaberá úrodnú pôdu alebo časť
Prírody (každá tona komunálneho odpadu
Zaberie 1 až niekoľko m3 životného priestoru)
A znižuje bonitu pôdy v okolí.

Je potrebné dodržiavať stav k 28.2.2006 do čiastky 46/2006 Z.z., 372/1990 Zb.
Priestupky proti verejnému poriadku
Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Lamač č. 2/1991 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava Lamač, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných VZN č. 1/1996 zo dňa 17. 9. 1996


Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group