ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti


10. 2. 2005 [ Mgr. J. Suleň ] - Oznamy

Návrh

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na rok 2005


 1. Kontrola čerpania a použitia dotácií za rok 2004

 2. Kontrola realizáczimnej údržby, súlad realizácie s uzatvorenou zmluvou

 3. Kontrola zmlúv o prenájme majetku MČ a platobnej disciplíny nájomcov

 4. Následná kontrola v ZŠ

 5. Kontrola auto prevádzky a využívania mechanizmov vo vlastníctve MÚ s akcentom na vedenie evidencie prevádzky, kontrolu spotreby a efektívnosti využívania

 6. Kontrola pokladne a pokladničných operácií v pokladni MÚ

 7. Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov MČ

 8. Kontrola realizácie zmluvných vzťahov a povinností pri letnej údržbe

 9. Kontrola procesu verejného obstarávania tovarov, služieb a prác na MÚ v roku 2005

 10. Operatívne kontroly na základe uznesení MZ a podľa požiadaviek starostu MČ

 11. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu za rok 2004 a stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2006


  Bratislava, január 2005

  Vypracoval: Mgr . Ladislav Majerčík v.r.
  miestny kontrolór


  Návrhy na doplnenie plánu kontrolnej činnosti možno podať miestnemu kontrolórovi alebo na miestny úrad do 25. februára 2005.

  Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group