ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 7/2004


23. 12. 2004 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - VZN

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja
č. 7/2004
z 15. decembra 2004

o dani z motorových vozidiel

Bratislava december 2004Všeobecne záväzné nariadenie
Bratislavského samosprávneho kraja

č. 7/2004
z 15. decembra 2004


o dani z motorových vozidiel

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja podľa § 8 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 3, § 86 ods. 2 a § 88 ods. 1 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady (ďalej len "zákon") vydáva pre územie Bratislavského kraja toto Všeobecne záväzné nariadenie o dani z motorových vozidiel.

§ 1

Všeobecne záväzné nariadenie o dani z motorových vozidiel (ďalej len "nariadenie") zavádza na základe § 88 ods. 1 zákona daň z motorových vozidiel (ďalej len "daň") používaných na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním na území Bratislavského samosprávneho kraja.
§ 2

Na základe § 88 ods. 1 zákona sa určuje ročná sadzba dane z motorových vozidiel, ktorá je:

a) pre osobné automobily so zdvihovým objemom motora

do 900 cm3 vrátane ............................................ 1 600 Sk
nad 900 cm3 do 1 200 cm3 vrátane ................... 2 100 Sk
nad 1 200 cm3 do 1 500 cm3 vrátane ................. 2 900 Sk
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 vrátane ................. 3 700 Sk
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 vrátane ................. 4 700 Sk
nad 3 000 cm3 ..................................................... 5 600 Sk

b) pre úžitkové vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou s 1 alebo 2 nápravami

do 1 t vrátane ....................................................... 1 800 Sk
nad 1 t do 2 t vrátane ........................................... 3 200 Sk
nad 2 t do 4 t vrátane ........................................... 5 300 Sk
nad 4 t do 6 t vrátane ........................................... 8 000 Sk
nad 6 t do 8 t vrátane ......................................... 10 600 Sk
nad 8 t do 10 t vrátane ....................................... 13 300 Sk
nad 10 t do 12 t vrátane ..................................... 15 900 Sk
nad 12 t do 14 t vrátane ..................................... 19 900 Sk
nad 14 t do 16 t vrátane ..................................... 23 900 Sk
nad 16 t do 18 t vrátane ..................................... 27 900 Sk
nad 18 t do 20 t vrátane ..................................... 31 900 Sk
nad 20 t do 22 t vrátane ..................................... 37 200 Sk
nad 22 t do 24 t vrátane ..................................... 42 600 Sk
nad 24 t do 26 t vrátane ..................................... 47 900 Sk
nad 26 t do 28 t vrátane ..................................... 53 200 Sk
nad 28 t do 30 t vrátane ..................................... 58 500 Sk
nad 30 t .............................................................. 63 800 Sk
s 3 nápravami do 15 t vrátane ............................ 14 600 Sk
nad 15 t do 17 t vrátane ...................................... 17 300 Sk
nad 17 t do 19 t vrátane ...................................... 21 300 Sk
nad 19 t do 21 t vrátane ...................................... 25 300 Sk
nad 21 t do 23 t vrátane ...................................... 29 300 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane ...................................... 33 200 Sk
nad 25 t do 27 t vrátane ...................................... 37 200 Sk
nad 27 t do 29 t vrátane ...................................... 41 200 Sk
nad 29 t do 31 t vrátane ...................................... 45 200 Sk
nad 31 t do 33 t vrátane ...................................... 50 500 Sk
nad 33 t do 35 t vrátane ...................................... 55 900 Sk
nad 35 t do 37 t vrátane ...................................... 61 200 Sk
nad 37 t do 40 t vrátane ...................................... 66 500 Sk
nad 40 t ............................................................... 71 800 Sk
so 4 a s viacerými nápravami do 23 t vrátane ..... 18 600 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane ....................................... 22 600 Sk
nad 25 t do 27 t vrátane ....................................... 26 600 Sk
nad 27 t do 29 t vrátane ....................................... 30 600 Sk
nad 29 t do 31 t vrátane ....................................... 34 600 Sk
nad 31 t do 33 t vrátane ....................................... 39 900 Sk
nad 33 t do 35 t vrátane ....................................... 45 200 Sk
nad 35 t do 37 t vrátane ....................................... 50 500 Sk
nad 37 t do 40 t vrátane ....................................... 55 900 Sk
nad 40 t ................................................................ 61 200 Sk
§ 3

Na základe § 86 ods. 1 zákona je od dane oslobodené:

a) vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ zapísaný vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,

b) vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť.

§ 4

(1).Skutočnosti neupravené týmto nariadením sa spravujú ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ustanoveniami zákona č. 511/1992 Zb. o správe dani a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

(2).Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2005.
Mgr. art. Ľubomír Roman
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja


Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group