ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
P o z v á n k a


8. 9. 2003 [ S.Kovacic ] - Samospráva

P o z v á n k a
na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač,
ktoré sa uskutoční dňa
11. septembra 2003, vo štvrtok o 14.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na 1. poschodí.


Návrh programu:
 1. Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice)
 2. Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ (3.7; 26.8)
 3. Správa miestneho kontrolóra o plnení splatných uznesení, návrh na prijatie opatrení
 4. Návrh na spustenie videotextového vysielania TV LAMAČ v spolupráci s Dúbravskou TV
 5. Návrh na predaj pozemku v spoločnom dvore p. Bruteničovej (parc. č. 714, 718)
 6. Návrh na predaj pozemku pod obchodným centrom firme CORVUS Slovakia s.r.o.
 7. Návrh na kúpu pozemku parc. č. 7/3 pod SATELITOM od Slovenských telekomunikácií a.s.
 8. Návrh na predaj os. mot. vozidla Forman a obstaranie úžitkového voz. typu Pick-up
 9. Návrh na realizáciu chodníkov v zeleni v rozšírenom rozsahu
 10. Správa o plnení rozpočtu na r. 2003 a Návrh na úpravy rozpočtu na r. 2003
 11. Návrh na prenájom pozemku p.č. 599/11 pod areálom futbalového klubu FK Lamač
 12. Návrh na prenájom časti pozemku p.č. 553/1 MVDr. Čechovi - veterinárna. Ambulancia
 13. Návrh na prenájom zvyšných cca 40 m2 po p. Brunovskom v DS (farby-laky) p. Plhákovej
 14. Návrh na voľbu nových členov do odb. komisií MsZ
 15. Návrh na rozšírenie pôsobnosti a premenovanie komisie životného prostredia a bezpečnosti
 16. Návrh na prevod vlastníctva k bytu č. 5 na Studenohorskej ul. č. 7 Mgr. M. Užovičovi
 17. Návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy - pripomienkovanie
 18. Situačná správa o činnosti Mestskej polície v mesiacoch jún, júl 2003
 19. Rôzne
 20. Informácie a) Rozálske hody; b) Nadstavba nad ubytovňou a Miestnym úradom (stanovisko statika) c) Dom služieb (oprava strechy, riešenie dlžníkov); d) Zmeny v škole počas prázdnin (opravy, upratovanie); e) Cintorín; f) Verejné zhromaždenie (návrh termínu 12.11.2003); ...
 21. Interpelácie
 22. Záver
S pozdravom

Ing. Peter Šramko, v.r.


Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group