ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

SAMOSPRÁVA

ÚRADY A INŠTITÚCIE
 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Pomenovanie ulíc v Lamači


Bakošova ulica (1975), pomenovanie: PhDr. Ján Bakoš, 1890-1967, zakladateľ slovenskej orientalistiky a prvý profesor semitských jazykov na FF UK, člen SAV a ČSAV. - Obytné budovy, Podháj.

Borinská ulica (1972), pomenovanie: obec Borinka, leží 8 km severne od Lamača - Obchodná akadémia, ubytovňa.

Cesta na Klanec -? pomenovanie: vrch Klanec 347m

Furmanská ulica -v r.1992 premenovanie lamačskej časti Agátovej ulice - pomenovanie: medonosný listnatý strom agát.

Havelkova ulica (1975), pomenovanie: Karol Havelka, akademik, profesor na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, čs. teoretik najmä železobetónových stavebných konštrukcií, zakladateľ Ústavu stavebníctva a architektúry SAV - Rodinné domy, Podháj.

Heyrovského ulica (1975),  pomenovanie: Jaroslav Heyrovský, 1890-1966, český chemik, profesor, fyziky a chémie na Univerzite Karlovej, nositeľ Nobelovej ceny za zostrojenie polarografu, člen ČSAV a mnohých ďalších svetových akadémii. -Obytné budovy, Podháj

Hodonínska ulica (1957), pomenovanie: Hodonín mesto na Morave, jedno z niekoľkých miest ČSSR, ktoré za decembrového štrajku r. 1920 prevzali robotníci moc do svojich rúk. -hlavná cesta medzi železničnou traťou a pôvodnou zástavbou Lamača. Bez zástavby.

Kuneradská ulica (1957), pomenovanie: obec Kunerad, 14 km južne od Žiliny, zámok.- Rodinné domy pozdĺž železničnej trate.

Lamačská cesta (1742), 1742 Blumenauer Strasse, 1784 Stampfner Landstrasse, 1793 Weeg nach Blamenau, 1811 Stampfner Linie, 1815 Blamenauer Strasse, 1827 via publica Posonio penes lamacs, koncom 19.st. (Vietérov plán mesta) Morvai országút, 1929 lamačská cesta. -Stará stredoveká obchodná cesta -  Jantárová cesta, ktorá sa napájala na Hlbokú cestu. ( vtedy aj u. Prokopa Veľkého) a pokračovala do Lamača, Záhorskej Bystrice a Stupavy. Od r. 1972 sa od nej oddeľuje autostráda D-2 Bratislava-Malacky-Praha.  - Pamiatky: míľnik SA od ak. sochára Ladislava Snopeka a Ing. arch. Ladislava Bezisetza.

Lediny (ulica) (19st.): Ledyny, 1957 Lediny. -Radové rodinné domy.

Malokarpatské námestie: ?
pred r. 1992 námestie Wilhelma Piecka(1975) - pomenovanie: Wilhelm Pieck, 1876-1960, jeden z vedúcich činiteľov nemeckého komunistického hnutia, zakladateľ Komunistickej strany Nemecka, prezident NDR.  Súčasť sídliskovej zástavby Podháj s komplexnou občianskou vybavenosťou, školou  a kinom .

Na barine(ulica) (1957) Na barine.

Pod násypom(ulica) (1957), pomenovanie.- Kúpalisko.

Pod Zečákom (ulica) (1957), pomenovanie: pôvodné pomenovanie priľahlého lúčneho záhonu. Zečák. Rodinné domy

Podháj (ulica aj názov sídliska) (1957) Podháj ulica.- pomenovanie: priľahlý záhon Podháj.

Povoznícka ulica (1957), pomenovanie: historická reminiscencia na povoznícke pomenovanie Lamačanov voči zemepánovi mestu Bratislava. - Rodinné domy.

Pridánky (ulica) (1957), ulica medzi starou Lamačskou c. a diaľnicou do Brna.

Rácova ulica(1957),  pomenovanie: Rác, predseda Obvodovej rady v lamači, zaslúžilý člen KSČ.

Rajtákova ulica(1957), pomenovanie: kpt. Rajták, protifašistický bojovník, padol pri Martine. Pôvodná zástavba obce.

Rozálska ulica (1957), pomenovanie: kaplnka sv. Rozálie v Lamači.

Segnáre(ulica)(1957), pomenovanie: priľahlý záhon Segnáre.- Najstaršie osídlenie doložené archeologickými nálezmi lengyelskej a slovanskej kultúry. Ulica je paralelná so železničnou traťou.

Skerličova ulica(1957), pomenovanie: Skerlič,  chorvátsky zakladateľ Lamača v 16.st. z Chorvátska. Rodinné domy.

Stanekova ulica(1976), pomenovanie: profesor MUDr. Ivan Stanek, 1915-1972, akademik SAV, člen a korešpondent ČSAV, Juhoslovanskej akadémie v Záhrebe, profesor na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.-Rodinné domy, Podháj

Studenohorská ulica- ?
pred r.1992  ulica Ladislava Szántoa(1975), pomenovanie: akademik Ladislav Szántó, 1894-1974, slov. marxistický filozof a ekonóm, akademik ČSAV a SAV, univerzitný profesor, vyznamenaný Radom republiky a Radom Červenej hviezdy.- Obytné domy, Podháj

Vrančovičova ulica(1958), pomenovanie: Blažej Vrančovič, jeden z prvých osadníkov Lamača. Pôvodná radová zástavba, kostol sv. Margity.

Vysokohorská ulica - ?

Záhrady(ulica)(1857),1857 Zahradi, cca 1983 Záhrady. V priestore voľakedajšej Lábskej ulice.

Zelenohorská ulica(1957), pomenovanie: podľa priľahlého vrchu Zelená hora.- Rodinné domy

Zidiny(ulica)(1957), pomenovanie: pôvodné pomenovanie priľahlého záhonu pôvodne vinohradníckeho, dnes lesného zvaného Sitina a Sitiny. - Pôvodná zástavba.

Zhorínska (ulica) - ?

Zlatohorská ulica(1972), pomenovanie: v smere ulice vrch Zlatá hora.- Rodinné domy.
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group