Internetová stránka Lamača Inzeráty MÚ

PRENÁJOM POZEMKU
6.3.2007


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - LAMAČ

PONÚKA

DO DLHODOBÉHO PRENÁJMU

pozemok p.č. 1826/8 o výmere 3671 m2
v bratislavskom k.ú. Lamač
- Nehnuteľnosť je situovaná medzi ulicou Lamačská cesta a železnicou, je k nej výborný prístup autom, blízko je zastávka MHD;

- V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte Ing. arch. Šilingera z miestneho úradu mestskej časti Bratislava Lamač; silinger@lamac.sk; t.č.: 6478 0065, 6478 1581.

- V prípade záujmu o prenájom pošlite svoj návrh rámcových zmluvných podmienok - výška nájomného, doba nájmu a podnikateľský zámer využitia nehnuteľností - na adresu miestneho úradu mestskej časti Bratislava Lamač, Heyrovského 2, Bratislava do 16.3.2007, kedy je uzávierka podávania návrhov. Obálku označte heslom POZEMOK LAMAČSKÁ - neotvárať.© Copyright 2007 MU Lamac