ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

SAMOSPRÁVA

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
 KULTÚRA
    - Kino Lamač
    - Knižnica
    - Oslava 710. výročia
        - 21.10.2001
        - 26.10.2001
        - 27.10.2001
        - 28.10.2001

DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Oslavy 710. výročia prvej písomnej zmienky o Lamači


Mestská časť Bratislava - Lamač oslávila v dňoch 21. - 28. októbra 2001 významné historické jubileum - 710. výročie prvej písomnej zmienky o svojej existencii. Práve 28. októbra 1291 daroval uhorský panovník Ondrej III. richtárovi Jakubovi zem menom Blumenau, na ktorej stála rovnomenná osada - dnešný Lamač. Svoj dar potvrdil panovník darovacou listinou, ktorá je ako vzácny historický dokument uchovávaná v Bratislavskom mestskom archíve. Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Lamač prijalo tento deň za Pamätný deň Lamača, ktorý sa stal vzácnou príležitosťou na upevňovanie tradícií a uctenie si pamiatky mnohých osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Lamača v blízkej i ďalekej minulosti. Zároveň sa stal čestným symbolom pre nové možnosti Lamača a výzvou pre ďalšie generácie. Pri príležitosti osláv ocenila mestská časť Bratislava - Lamač 18 osobností, ktoré sa životným príkladom a prácou v prospech spoločnosti zaslúžili o lepší život v Lamači a uchovanie jeho tradícií.


Pri príležitosti 710. výročia prvej písomnej zmienky o Lamači udelila Mestská časť Bratislava - Lamač a starosta mestskej časti Bratislava - Lamač - Ľubomír Plai

verejné uznanie za zásluhy o rozvoj Lamača a pamätnú plaketu Mestskej časti Bratislava - Lamač

 1. PhDr. Ladislavovi Vrteľovi
  Za tvorbu lamačských heraldických symbolov.


 2. akademickej maliarke Dragici Vrteľovej
  Za umelecký návrh a tvorbu lamačských heraldických symbolov.


 3. RNDr. Bohumilovi Kovalčíkovi
  Za tvorbu publikácie Lamač na prahu tretieho tisícročia.


 4. Prof. Alexandrovi Húščavovi - in memoriam
  Za vedeckú prácu v oblasti histórie o Lamači a tvorbu publikácie Dejiny Lamača.


 5. PhDr. Gabriele Škorvankovej
  Za vedeckú prácu v oblasti histórie o Lamači a spoluprácu na tvorbe publikácie Lamač na prahu tretieho tisícročia.


 6. Tomášovi Pikulíkovi
  Za príkladnú obetavosť pri záchrane ľudských životov ako dobrovoľnému darcovi krvi a držiteľovi diamantovej Jánskeho plakety.


 7. Štefanovi Fratričovi - in memoriam
  Za iniciovanie vytvorenia Lesného spoločenstva majiteľov urbáru a lesnej spoločnosti v Lamači ako aj za príkladnú prácu v prospech lamačských roľníkov.


 8. Valentovi Matrkovi - in memoriam
  Za pomoc pri rozvoji Lamača v období po II. svetovej vojne ako aj za príkladnú prácu v prospech občanov a demokracie.


 9. Dp. Juliánovi Benedikovičovi - in memoriam
  Za obetavé šírenie duchovného slova a iniciatívu v prospech výstavby kostola sv. Margity.


 10. Dp. Jánovi Sucháňovi
  Za výraznú duchovnú podporu obyvateľom Lamača počas rokov totality.


 11. Dp. Rudolfovi Daňovi
  Za priekopnícku prácu v oblasti náboženskej výchovy a iniciovanie výstavby Pastoračného centra v Lamači.


 12. Tomášovi Požgayovi - in memoriam
  Za rozvoj spolkovej činnosti ako aj založenie Lamačského dychového súboru a vytvorenie klenotov hudobnej kultúry v Lamači.


 13. Ladislavovi Noelovi - in memoriam
  Za propagáciu Lamača na unikátnych fotografických snímkach ako aj prínos ku teórii a metodike fotografického umenia.


 14. Helene Bruteničovej
  Za príkladné uchovávanie tradícií Lamača a starostlivosť o lamačské kroje.


 15. Irene Hrubíkovej
  Za príkladné uchovávanie tradícií Lamača a výrobu lamačských krojov.


 16. Helene Ferenčíkovej
  Za pomoc pri starostlivosti o lamačské pamätihodnosti.


 17. Ing. Ľubomírovi Oherovi
  Za dlhodobé umelecké skrášľovanie životného prostredia v Lamači.


 18. Zoltánovi Drozdovi
  Za dlhodobú dobrovoľnú prácu pri skrášľovaní životného prostredia v Lamači.


| nedeľa 21.10.2001 | piatok 26.10.2001 | sobota 27.10.2001 | nedeľa 28.10.2001 |

 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group