ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

SAMOSPRÁVA

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
 KULTÚRA
    - Kino Lamač
    - Knižnica
    - Oslava 710. výročia
        - 21.10.2001
        - 26.10.2001
        - 27.10.2001
        - 28.10.2001

DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
27. 10. 2001


Popoludňajším SÚBOJOM HISTORICKÝCH ŠERMIAROV zo skupiny BANDÉRIUM sa začal sobotňajší hlavný deň osláv. Trocha s pocitom trémy očakávali organizátori prvých návštevníkov, ktorých zaujali podujatia propagované v lokálnych i celomestských médiách. Ľady sa však nakoniec prelomili a na obratných eskamotérov, medzi ktorými nechýbali aj ženy v dobových kostýmoch sa prišli pozrieť mnohí mladí i starí. Na predvádzaní úderov bojovníkov, štýlov alebo taktiky boja bolo možné vidieť vysokú profesionalitu i zaujatie šermiarov a vzťah k rôznym obdobiam ľudskej histórie a najmä našim blízkym krajinám, ktoré sú kolískou tohto bojového umenia. Diváci tak mohli skoro na vlastnej koži pocítiť tvrdosť prekáračiek a bitiek v stredoveku a obdivovať zručnosť a eleganciu trénovaných umelcov. Občas i so závisťou v srdci, pretože dnešná doba zďaleka neoplýva takou dôstojnosťou, vkusom, čestnosťou a ušľachtilosťou.

Popoludnie pokračovalo prednáškou historičky PhDr. GABRIELY ŠKORVANKOVEJ o NOVODOBÝCH DEJINÁCH LAMAČA, na ktorej sa poslucháči dozvedeli o okolnostiach historického bádania po prvej písomnej zmienke o Lamači, o rozbrojoch Stupavského a Pajštúnskeho panstva a boji o nadvládu nad Lamačom a mnohých katastrofách, požiaroch a epidémiách, ktoré Lamač zasiahli. Záujemcovia o podrobnejší exkurz do histórie Lamača môžu nájsť informácie v publikácii RNDr. Bohumila Kovalčíka Lamač na prahu tretieho tisícročia alebo Prof. Alexandra Húščavu Dejiny Lamača.

Slávnostná a dlho očakávaná chvíľa nastala podvečer, kedy plná sála divákov sústredila svoju pozornosť na SLÁVNOSTNÉ VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE k 710. výročiu prvej písomnej zmienky o Lamači. Starosta Ľubomír Plai spolu s poslancom miestneho zastupiteľstva JUDr. Štefanom Brunovským odovzdali pamätnú plaketu a verejné uznanie mestskej časti Bratislava - Lamač 18 osobnostiam, ktoré sa v minulosti zaslúžili o rozvoj Lamača alebo i v súčasnosti prispievajú k uchovávaniu tradícií, skrášľujú životné prostredie, propagujú Lamač svojím umením a prácou alebo zachraňujú ľudské životy.
Po slávnostnom ceremoniáli nasledoval kultúrny program, v ktorom zazneli populárne operetné melódie z dielne Franza Lehára a Gejzu Dusíka v podaní popredného sólistu SND Ivana Ožváta a jeho hostí - speváčky Ľudmily Hudecovej a klavírneho interpreta Igora Bázlika.


Večernú slávnostnú náladu umocnil po koncertnom vystúpení viac ako desaťminútový OHŇOSTROJ na Malokarpatskom námestí, ktorý sa nedal zahanbiť ani pred tým silvestrovským. Svetelné ružice, vybuchujúce farebné rakety a pískajúce svetlice rozjasnili oblohu, a tak ani neprekážalo, že ešte nebola úplná tma.

Slávnostný program pokračoval FILMOVÝMI ZASTAVENIAMI v kine Lamač, kde mohli diváci vidieť historický dokument o výstavbe Bratislavy a SLÁVNOSTNÝM KONCERTOM LAMAČSKO - DÚBRAVSKÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU pod vedením Ing. PETRA FAJKUSA a skupiny TIRAMISU s umeleckým vedúcim Mgr. DANIELOM KACHÚTOM v kostole sv. Margity.
Asi najväčší úspech zožali mladí "Tiramisáci" s vlastnými skladbami a zhudobnenými žalmami, ktorým plnými osobnej zanietenosti, ktoré pôsobili živo ako balzam na pohladenie duše. Po vystúpení sa obe telesá stretli v súkromí Pastoračného centra v Lamači, kde v takmer vianočnej atmosfére pri kapustnici, v družnej debate a pri gitare zotrvali dlho do noci.

Sprievodným podujatím osláv bola spoločná výstava výtvarníkov žijúcich a pôsobiacich v Lamači pod názvom LAMAČSKÍ MAJSTRI, ktorí svoje diela vystavovali počas osláv vo foyeri kina Lamač na Malokarpatskom námestí. Siedmi akademickí maliari PAVOL POTOČEK, MARIÁN MEŠKO, JÁN ŠICKO, JAROSLAVA ŠICKOVÁ - FABRICI, DUŠAN KÁLLAY, VERONIKA GABČOVÁ a MICHAL ZDRAVECKÝ predstavili niekoľko zo svojich grafík, známe olejomaľby, plastiky a reliéfy.

Záverečným bodom programu hlavného dňa osláv 710. výročia prvej písomnej zmienky o Lamači bola SLÁVNOSTNÁ RECEPCIA v priestoroch jedálne Inštitútu vzdelávania Slovenských telekomunikácií na Borinskej ulici. Na nej sa zišlo viac ako sto hostí z radov súčasných i minulých predstaviteľov obce, zástupcov záujmových a spoločenských organizácií, podnikateľov a politikov. Pri tejto príležitosti prišiel pozdraviť Lamač aj námestník primátora Ing. Roman Vavrík.

| úvod | nedeľa 21.10.2001 | piatok 26.10.2001 | sobota 27.10.2001 | nedeľa 28.10.2001 |

 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group