ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

SAMOSPRÁVA

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
 KULTÚRA
    - Kino Lamač
    - Knižnica
    - Oslava 710. výročia
        - 21.10.2001
        - 26.10.2001
        - 27.10.2001
        - 28.10.2001

DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
VÝSTAVA DREVOREZIEB


Miestny Úrad Mestskej časti
Bratislava - Lamač


VÁS POZÝVA

NA OTVORENIE VÝSTAVY DREVOREZIEB


ŽIVOT POD ROZÁLKOU


Pavel Krkoška


25. JANUÁRA 2001 o 17.00 hod.

V KINE LAMAČ NA MALOKARPATSKOM NÁMESTÍ.


EXPOZÍCIA POTRVÁ DO 28. JANUÁRA 2001
OTVORENÉ: 26. 1. OD 16.00 do 18.00 h
27.-28.1. OD 10.00 do 18.00 h


Insitný rezbár Pavel Krkoška je pôvodom Kysučan. Po absolvovaní štúdia na Slovenskej Technickej Univerzite v roku 1962 zostal tejto vzdelávacej inštitúcii verný a pôsobí v nej až dodnes. Jeho druhou láskou sa stal Lamač, kde dodnes žije a tvorí.
Práca s drevom je jeho životným údelom v rodičovskom dome a koníčkom i potešením v Lamači. Cez tesárske, nábytkárske a reštauračné práce sa umelecky vyprofiloval až k rezbe plastík, reliéfov a k výrobe ľudového nábytku širokého zamerania. Stvárňuje najmä činorodú prácu ľudí v charakteristických životných, pracovných a spoločenských podmienkach.
Na výstave "Život pod Rozálkou" predkladá návštevníkom výber z rezieb vystihujúcich životný štýl a nálady spoluobčanov Lamača, ktorý si, chvalabohu, zachoval do dnešnej doby čaro prímestskej dediny so svojským koloritom. Zachytáva podobizne priateľov, charakteristické črty pracovných, spoločenských a kultúrnych aktivít spoluobčanov žijúcich pod starobylou kaplnkou sv. Rozálie v Lamači, nazývanou s láskou "Rozálka". Kde tu sa však v motívoch na pozadí objaví i drotár, ako večný symbol jeho rodného kraja.
Skromné priestory vstupnej haly v kine Lamač dovoľujú ukázať iba užší výber prác, dúfame však, že návštevníkov poteší vynikajúcim umeleckým prevedením.


Drevo - jeden z najstarších materiálov, ktoré človek používal vo svojom každodennom živote sa stalo predmetom a láskou Pavla Krkošku. Drevo mäkké i tvrdé, biele i farebné, rovné opracované i krivé a neopracované. Drevo v najrozmanitejších podobách a veľkostiach. Drevo jemné a teplé ako Ľudská dlaň, poddajné ako srdce láskavého človeka. Drevo tvrdé a spurné sťa najtvrdší kameň, nepoddajné hocikomu. I tak možno vyjadriť vzťah rezbára k svojmu predmetu. Je to láska i boj, približovanie sa i odmietanie, vzdorovanie, zápas.

V diele Pavla Krkošku tento zápas preniká napovrch, je súčasťou výtvarného spracovania námetu. Štruktúra a tvár drevného materiálu navodzujú tému, obsah a spôsob spracovania, čím autor umocňuje výsledný efekt. Treba pritom poznamenať, že o samotný efekt mu nejde. Ten vzniká práve a len ako výsledok súhry všetkých zúčastnených faktorov, pretože autor sa s námetom plne stotožnil. Vyjadruje svoj osobitý, zemitý prístup, svoje chápanie a videnie sveta. Sveta ako človečiny. Sveta ako predmetu ľudskej činnosti, ako neustáleho zápasu o ľudské bytie v tomto svete. Jeho obrazy, sochy, busty a reliéfy, Noci sú statické, vyjadrujú neustály pohyb, dynamiku zápasu človeka o vlastné Ja ...

/Peter Velický/


Fotografie z výstavy "Život pod Rozálkou"

Pavel Krkoška
Pavel Krkoška
Slávnostné otvorenie výstavy
Pavel Krkoška
Pavel Krkoška Pavel Krkoška Slávnostné otvorenie výstavy Pavel Krkoška
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group