ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
SPRÁVY

DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
 MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
 
Mapa stránok archiv.lamac.sk


SAMOSPRÁVA
Starosta MČ Bratislava - Lamač (Starostovia Lamača po roku 1989)
Telefónne čísla a e-maily MÚ
Organizačná schéma MZ a MÚ Bratislava - Lamač
Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) mestskej časti Bratislava- Lamač
Tlačivá

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO
  - Poslanecké dni v roku 2007
  - Poslanecké dni v roku 2006
  - Poslanecké dni v roku 2005
  - Poslanecké dni v roku 2004
  - Plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva v roku 2007
  - Plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva v roku 2006
  - Plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva v roku 2005
  - Plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva v roku 2004
  - Plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva v roku 2003
  - Poslanci miestneho zastupiteľstva
  - Komisie a oddelenia Miestneho zastupiteľstva
  - Uznesenia MZ
  - Hlavné ciele MZ pre volebné obdobie 2007 - 2010

FINANCIE MČ
  - Upravený rozpočet 2006
  - Schválený rozpočet na rok 2006

FÓRUM - na Vaše otázky odpovedajú zamestnanci MÚ

LAMAČAN
mesačník samosprávy mestskej časti Bratislava - Lamač
cenník inzercie na rok 2005
  - ročník 9 -2007: 1 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11
  - ročník 8 -2006: 1 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12
  - ročník 7 -2005: 1 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12
  - ročník 6 -2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+Príloha
  - ročník 5 -2003: 1 2 3 4 5 6 7 8
  - ročník 4 -2002: 1 2 3 4 5 6
  - ročník 3 -2001: 1 2 3 4 5 6
  - ročník 2 -2000: 1 2 3 4 5 6
  - ročník 1 -1999: 1 2 3 4 5

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ
  - Príkaz starostu mestskej časti Bratislava - Lamač číslo 5/2000 zo dňa 29.decembra 2000 ktorým sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava Lamač.
  - Príloha 1 - Postup pri podávaní, vybavovaní a archivovaní žiadostí o informácie
  - Príloha 2 - Povinne zverejňované informácie o mestskej časti Bratislava - Lamač
  - Príloha 3 - Žiadosť o poskytnutie informácie
  - Príloha 4 - Rozhodnutie
  - Príloha 5 - Sadzobník náhrad výdavkov

KOMUNÁLNE A PARLAMENTNÉ VOĽBY
  - Komunálne voľby 2006
  - Voľby NRSR 2006
  - Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v MČ LAMAČ zo dňa 13.6.2004
  - Prezidentské voľby 2004 1.kolo 2.kolo
  - Referendum o vstupe do EÚ (16.-17.5.2003)
  - Komunálne voľby 1998 - výsledky
  - Doplnkové voľby starostu v Lamači - konané 29.6.2002
  - Parlamentné voľby 2002
  - Komunálne voľby 2002 - zoznam kandidátov
  - Komunálne voľby 2002 - výsledky
Správa o činnosti Miestneho úradu v roku 1999 texty.zip (177 kB)

ÚRADY A INŠTITÚCIE
Rímsko katolícky farský úrad

Zdravotné stredisko:
  - Havarijná služba - telefónne čísla
  - Ordinačné hodiny lekárov ordinujúcich v Lamači
  - Lekáreň Lamač - otváracie hodiny
  - Zdravotné stredisko - návod na obsluhu plošiny

Školy v Lamači:
ZŠ s MŠ Malokarpatské nám.  (e-mail)
SOA LIBERTA
ZŠ s MŠ Montessori

Pošta 47 - úradné hodiny, telefónne čísla
Expozitúra VÚB - úradné hodiny, telefónne čísla
Iniciatíva rodičov - Občianske združenie

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
  - Pomenovanie ulíc v Lamači
  - PSČ ulíc
  - Štruktúra obyvateľstva podľa národností z výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov v roku 2001


INZERCIA
Inzercia Miestneho úradu.

VÝSTAVBA
Inzericia Miestneho úradu.

HISTÓRIA LAMAČA
História obce:
  - Hranice Jakubových majetkov
  - Dejiny osady Blumenau
  - Založenie Lamača
  - Vinohradníctvo
  - Bitka pri Lamači v roku 1866 - povesť
  - Druhá svetová vojna
  - Koniec druhej svetovej vojny
  - Územný vývoj po roku 1945

História farnosti:
  - Pustý kostelíček
  - Kaplnka svätej Rozálie
  - Kostol sv.Margity-päm. listina

Lamačské cintoríny
  - Otváracia doba cintorína
  - VZN o správe cintorínov

Osobnosti

SYMBOLY LAMAČA
  - História symbolov
  - Popis symbolov


KULTÚRA
  - Kino Lamač
  - Miestna knižnica
  - Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu povesť
  - Staré lamačské vinše na Vianoce, Nový rok.


DOPRAVA
Možnosti dopravy do/z Lamača MHD

ŠPORT
  - Futbal - výsledky zápasov FK Lamač.
  - Bedminton
  - Cyklistika - popisy cyklistických trás


MÉDIÁ
Napísali o Lamači

ORTOMAPA
Letecká mapa Lamača

INÉ
  - fotoalbum
  - Linky na zaujímavé stránky
  - kniha návštev Pozrieť | Podpísať
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group