Internetová stránka Lamača Symboly Lamača

História symbolov | Popis symbolov
erb | pečať | vlajka | koruhva | zástava | krátka zástava | veľká koruhva | znaková zástava | štandarda starostu |

Symboly obce Lamač sa vytvorili podľa kresťanských tradícií a tak v erbe je ústrednou postavou sv. Margita- víťazka nad zlom, nositeľka mieru, patrónka roľníkov, reprezentantka kresťanskej viery, ktorá za ňu zomrela mučeníckou smrťou. Kostol zasvätený tejto patrónke sa spomína už v 14.storočí a neskorej 15.storočí. Nestál na mieste dnešného kostola, ale na mieste zvanom "Pustý kostelíček". Dnešný kostol je obnovený na základoch kostola zo 17.storočia a neskorších. Všetky však boli zasvätené sv. Margite.
Pečať, tak ako erb, má na averze obraz sv. Margity. Najstaršia doložená pečať je z roku 1646. Tento historický fakt je zachovaný aj na novej pečati, ktorá je okrúhla, v strede je erb Lamača a kruhopis Bratislava- Lamač. Lamač doteraz nemal vlastnú vlajku, ktorá je súčasťou súboru symbolov, preto ju bolo treba podľa heraldických pravidiel dotvoriť. Tejto úlohy sa ujali akad. mal. Dragica Vrteľová Imago heraldický ateliér a PhDr. Ladislav Vrteľ tajomník heraldickej komisie SR, ktorí na základe vezikulárnych pravidiel vytvorili aj návrh vlajky, zástavy, krátkej zástavy, koruhvy, znakovej zástavy a štandardy starostu. Celý súbor symbolov mestskej časti venovali svojmu bydlisku Lamaču ako dar.
Vytvorenie symbolov nie je samo o sebe aj oprávnením k ich používaní. Oprávnenie dáva až do odovzdanie erbovej listiny a zápis do Heraldického registra SR. Lamačské symboly sú v Heraldickom registri SR zapísané pod signatúrou L-86/98 a erbová listina bola odovzdaná 6.semestra 1998 v kostole sv. Margity v Lamači, kde bol zložený sľub a vykonané pasovanie za prítomnosti d.p. Rudolfa Daňa, predstaviteľov Heraldickej komisie SR, patróna symbolov, hostí a občanov Lamača.
Symboly Lamača sú vyjadrením nielen miestnej príslušnosti a úcty k zachovávaniu tradícií, ale aj spolupôsobia ako záväzok ich dôstojného používania a poukazujú na historické korene daného miesta, ktoré pôsobí atraktívnym dojmom. Zároveň sú aj atribútom zachovávania korektnosti a etických noriem predstaviteľa obce, mesta, príslušníkov lokality, čo dávajú najavo ich prezentáciou v úrade starostu a používaním na právne, reprezentačné, turistické účely. Vysviacka symbolov je závažný akt, vykonáva sa iba raz za celý čas trvania lokality a symboly ostávajú po celé generácie.


Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač