ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
SPRÁVY

DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
 SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
 
História symbolov


Symboly Lamača | Popis symbolov

Erb mestskej časti Bratislava - Lamač poznáme podľa erbového pečatidla z r. 1646. V strede pečatného poľa je zobrazený doluzaoblený erb v renesančno - barokovej kartuši. Erbovým znamením je patrónka Lamačského kostola - korunovaná sv. Margita, akoby stojaca na chrbáte ležiaceho draka. V pravici drží ďatelinkový kríž, v ľavici palmovú ratolesť. Kruhopis znie + SIGMAN + LAMACS +. Pečať je uložená v Štátnom oblastnom archíve v Bratislave (za pomoc ďakujeme vedeckému pracovníkovi tohto archívu PhDr.Adamovi Baloghovi). V 19.stor. si Lamač nechal vyhotoviť podľa starého pečatidla nové, s rovnakým obsahom, vzhľadom na nejasnú predlohu, ktorú mal rytec k dispozícii sú vnej však niektoré nepodstatné odchýlky.
V súvislosti s obsahom historickej pečate obce a jej heraldickou hodnotou je vhodné pripomenúť, že - na rozdiel od absolútnej väčšiny obcí, ktoré svoje pečatné znamenie nemali vložené do štítu - Lamač mal svoj skutočný erb už v 17.stor., ba existujú indície, že už v 16.stor., pretože už vtedy existovala v Lamači obecná správa, ktorá potrebovala vlastné pečatidlo už v 16.stor.
Atribútmi sv.Margity sú drak, kríž a palmová ratolesť. Vychádzajú zo stredovekej legendy o sv.Margite, mučeníčke, narodenej v maloázijskej Antiochii, mučenej a popravenej počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána asi r. 307. Obsah legendy je tento:
" Edesius sa dozvedel, že jeho krásna pätnásťročná dcéra uverila v Ježiša Krista. V zlosti sa jej zriekol a prikázal jej žiť medzi služobníctvom."
Margita sa zapáčila vladárovi Olibriovi, no prekážalo mu, že je kresťankou. Pokúšal sa ju odviesť od viery peknými rečami, sľubmi, darmi, no márne. Rozhnevaný ju dal hrozne mučiť. Utýrané dievča uvrhli do temnice, kde ju uzdravilo božské svetlo tak, že sa jej rany celkom zahojili. Margita vo väzení prosila Boha, aby jej ukázal podobu diabla, ktorý jej spôsobil toľko utrpenia. Nato sa pred ňou vynoril diabol v podobe draka, dievča však vzalo do rúk kríž a ním draka premohlo. Na druhý deň v noci sa jej zjavil diabol v ľudskej podobe a vyzval ju, aby s ním zápasila. Boh dal Margite toľko sily, že nad ním zvíťazila a pristúpila mu hlavu. Na tretí deň pripravili na námestí hranicu, chceli ju spáliť ohňom, ten jej sa však nedotkol. Vtedy Olibtius prikázal dievčinu sťať mečom. V ten deň mnoho pohanov uverilo v Ježiša Krista".
Z uvedenej legendy teda vyplývajú atribúty, viditeľné aj v lamačskom erbe - drak ako stelestnenie diabla, kríž ako symbol viery, palma mučeníctva a koruna víťazstva.
Pre úplnosť spomeňme, že Sv.Margita je patrónkou roľníkov, sedliakov, ochrankyňa pred neúrodou, patrónka živnostníkov. Je tiež patrónkou kultúry, ochrankyňa tehotných žien, pomocníčka pri liečení rán a chorôb (najmä chorôb tváre),
Spomenuli sme už, že erb Lamača je známy od 17.stor., jeho farby však boli neznáme. V r. 1990 Jozef Novák a Ján Švec vo svojej práci o erboch a pečatiach Bratislavy navrhli takéto sfarbenie: štít biely, sv.Margita červená, drak zelený. Grafické stvárnenie znamenia rešpektovalo do podrobností pečatnú predlohu, nebolo však v súlade so súčasnou koncepciou heraldického grafického výrazu. Tiež červeno - bielo, zelené sfarbenie navrhnutého erbu bolo v rozpore s farbami, ktoré sa medzi obyvateľmi starého Lamača stále pociťujú ako tradičné - absentovala najmä modrá. Súčasné heraldické riešenie tento nedostatok odstraňuje.
Znamenie je komponované v dolu zaoblenom, tzv. neskorogotickom štíte, ktorý je v našej mestskej a obecnej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa tiež vo všetkých heraldických katalógoch, a teda pri publikovaní lamačského erbu v heraldických publikáciách nebude potrebné znova ho upravovať.
V heraldike platí, že pri popise erbu naň hľadíme zo stanoviska jeho nositeľa, teda čo je na pohľad vpravo, popisujeme ako heraldicky vľavo, preto napríklad hovoríme, že drak je otočený doľava.
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group