ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
SPRÁVY

DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
 SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
 
Popis symbolov


Symboly Lamača | História symbolov

Erb Lamača má túto podobu:
v modrom štíte spoza zlatého, na chrbte ležiaceho vľavootočeného draka vyrastajúca strieborná zlatovlasá, zlatokorunovaná sv. Margita v červenom plášti, pravicou držiaca zlatý ďatelinkový kríž, ľavicou zlatú palmovú ratolesť.
V zmysle heraldickej konvencie bude možné striebornú podľa potreby zamieňať aj bielou, zlatú so žltou, pričom sa však tieto farby budú vždy popisovať ako strieborná a zlatá.
Pri čierno- bielom vyjadrení farieb sa zlatá zastupuje jemným bodkovaním, strieborná ostáva voľná, modrá sa vyjadrí vodorovným a červená zvislým šrafovaním. Kresba

Vlajka mestskej časti Lamač pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej(3/10), žltej(1/10), bielej(1/10), červenej(1/10), žltej(1/10) a modrej(3/10). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Kresba

Pečať mestskej časti Lamač je okrúhla, uprostred s erbom mestskej časti a kruhopisom BRATISLAVA - LAMAČ. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. Kresba

Zástava Lamača má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu). Kresba

Krátka zástava Lamača je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu mestskej časti. Kresba

Koruhva Lamača predstavuje zvislý typ zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. Farby sú zoradené zľava doprava. Kresba

Znaková zástava Lamača má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu. Kresba
Kombinovaná, alebo tiež "veľká" koruhva Lamača predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy. Kresba

Štandarda starostu mestskej časti Bratislava - Lamača má medzi ostatnými symbolmi mestskej časti osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem v lamačských farbách. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou. Kresba


Od pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky mestskej časti. Ich pečatné pole sa nelíši od pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, zastupiteľstva, alebo úradu.

Vytvorenie erbu, vlajky, pečate a ostatných symbolov Lamača je darom manželov Vrteľovcov, obyvateľov Lamača, svojmu bydlisku.
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group