Internetová stránka Lamača e-UT Bratislava – Lamač

Elektronická úradná tabuľa

Elektronická podoba úradnej tabule je variantom oficiálnej úradnej tabule mestskej časti Bratislava – Lamač, ktorá je umiestnená na priečelí budovy miestneho úradu na Heyrovského 2. Úradná tabuľa je prostriedkom na komunikáciu orgánov samosprávy s občanmi Lamača.

e-UT               

Vyhľadávanie:    (text zadávajte bez diakritiky)


e-UT    
  Vyvesené

Platnosť do

 Určenie volebných okrskov, času a miesta konania volieb do Európskeho parlamentu 21.4.2009 -
 Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach 16.4.2009 -
 2. kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 4.4.2009 9.4.2009 -
 Návrh VZN č. 5/2009 8.4.2009 -
 Návrh VZN č. 4/2009 8.4.2009 -
 Návrh VZN č. 3/2009 8.4.2009 -
 Výzva na predkladanie ponúk 7.4.2009 30.4.2009
 Predĺženie otvorenia námietkovej kancelárie 24.3.2009 -
 Oznámenie o dražbe [2] 16.3.2009 -
 Oznámenie o dražbe [1] 16.3.2009 -
 VZN č. 2/2009 14.3.2009 -
 Verejná vyhláška 18.2.2009 -
 Oznámenie o dobrovoľnej draľbe 16.2.2009 -
 VZN č. 1/2009 12.2.2009 -
 Oznam - Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií 12.2.2009 -
 Nové dôležité informácie pre voličov v prezidentských vobách v roku 2009 12.2.2009 -
 Informácia o čase a mieste konania voµby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2009 9.2.2009 -
 Určenie volebných okrskov - voľba prezidenta SR 2009 7.2.2009 -
 Termíny zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, Miestnej rady a Komisií v 1. polroku 2009 7.2.2009 -
 Návrh VZN 1/2009 21.1.2009 -
 Návrh rozpočtu na roky 2009 až 2011 21.1.2009 -
 Oznámenie o uložení písomností (3) 16.1.2009 -
 Oznámenie o uložení písomností (2) 13.1.2009 29.1.2009
 Oznámenie o uložení písomností (1) 13.1.2009 29.1.2009
 VZN č. 9/2008 12.12.2008 -
 VZN č. 8/2008 12.12.2008 -
 VZN č. 7/2008 12.12.2008 -
 Verejná vyhláška o oznámení mieste uloženia písomnosti 9.12.2008 -
 Návrh rozpočtu na roky 2009 - 2011 3.12.2008 -
 Návrh na 2. úpravu rozpočtu na rok 2008 3.12.2008 -
 Verejná vyhláška o oznámení mieste uloženia písomnosti 1.12.2008 -
 Návrh VZN č. 10/2008 26.11.2008 -
 Návrh VZN č. 9/2008 26.11.2008 -
 VZN č. 8/2008 26.11.2008 -
 VZN č. 7/2008 26.11.2008 -
 Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Lamač 07.11.2008 04.12.2008
 Mimoriadne miestne zastupiteľstvo 06.11.2008 05.11.2008 -
 VZN č. 6/2008 25.09.2008 -
 VZN č. 5/2008 25.09.2008 -
 VZN č. 4/2008 25.09.2008 -
 Výberové konanie na obsadenie pozície miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač 24.09.2008 -
 Stavebné povolenie - STL plynovod - Plánky 08.09.2008 -
 Zmena stavby pred dokončením - obchodná galéria Tesco 28.08.2008 -
 Stavebné povolenie - nebytový priestor Malokarpatské nám. 3 28.08.2008 -
 Zmena v užívaní - spoločné priestory bytového domu, Heyrovského 6 28.08.2008 -
 Verejná vyhláška 2.7.2008 03.07.2008 -
 Záverečný účet za rok 2007 11.06.2008 -
 Oznámenie o začatí ÚK a SK - Doc. K. Roško a manž. 16.05.2008 02.06.2008
 Stavebné povolenie - M.Kačo a manž. 16.05.2008 02.06.2008
 Stavebné povolenie - "Polyfunkčný bytový dom - Lamač", ul. Bakošova - Na Barine 28.03.2008 -
 Verejná vyhláška - povolenie verejnej stavby pred dokončením, objekty 111, 203, 505 20.03.2008 -
 Verejná vyhláška - povolenie verejnej stavby pred dokončením, objekty 121, 122, 507 20.03.2008 -
 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí UK STL plynovod v oblasti Plánky 20.03.2008 -
 Zrušenie výberového konania 19.03.2008 -
 Termíny komisii, MR a MZ na prvý polrok 2008 11.02.2008 -
 Schválený rozpočet na roky 2008-2010 29.01.2008 13.02.2008
 Uznesenia č. 3/2008/V - 11/2008/V 25.01.2008 06.02.2008
 Dražobná vyhláška - Dušan Podhorský 21.01.2008 04.02.2008
 Verejná vyhláška - Bioinvest s.r.o. 21.01.2008 04.02.2008
 Pozvánka na MZ 24.1.2008  17.01.2008 01.02.2008
   

Archív e-UTPočet strán 6 celkový počet záznamov 103

© Copyright 2007 MU Lamac