Internetová stránka Lamača Úrady a inštitúcie

Havarijná služba - telefónne čísla

Miestny úrad Bratislava- Lamač:
Starosta
Telefónne čísla a emaily MÚ
Organizačná schéma MZ a MÚ Bratislava - Lamač
Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava- Lamač
Komisie a oddelenia miestneho zastupiteľstva
Výsledky Komunálnych volieb 1998
Pozrite si správu o činnosti Miestneho úradu v roku 1999 texty.zip (177 kB)

Ostatné
Daň z nehnuteľnosti
Dane a poplatky - Online služby
Krajské katastrálne úrady
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
Verejný informačný portál


Zdravotné stredisko:
Ordinačné hodiny lekárov ordinujúcich v Lamači
Lekáreň Lamač - otváracie hodiny
Zdravotné stredisko - návod na obsluhu plošiny

Pošta 47 - úradné hodiny, telefónne čísla

Expozitúra VÚB - úradné hodiny, telefónne čísla


Školy v Lamači:
ZŠ s MŠ Malokarpatské nám.  (e-mail)
SOA LIBERTA
ZŠ s MŠ Montessori


Rímsko katolícky farský úrad
Úradné hodiny, sväté omše
Dejiny farnosti
Dejiny lamačských cintorínov
VZN - správa a prevádzkovanie cintorínov
Kaplnka svätej Rozálie
Zoznam farárov pôsobiacich v Lamači
Pri posvätení základov kostola sv. Margity 26.10.1947 bola do základného kameňa vložená pergamenová listina.© Copyright 2007 MU Lamac