ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

SAMOSPRÁVA

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
 VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
TECHNICKÁ SPRÁVA


Cieľom predkladanej architektonickej štúdie je vytvorenie základnej ideí nového trhoviska na Malokarpatskom námestí v Bratislave, konkrétne na parcele č.488 v katastrálnom území Lamač. Myslím si, že Lamač je jediná mestská časť Bratislavy, ktorá prakticky nemá trhovisko, lebo tá súčasná asfaltová plocha s dvorci rôznymi búdami a piatimi pultami bez hygienického minima, bez kultúry predaja má veľmi ďaleko od pravého trhoviska. Práve vytvorenie nového prevádzkového systému, kde budú kryté chránené priestory pre predávajúcich a nakupujúcich, kde budú sociálne priestory, kde sa dá kúpený tovar umyť, kontrolne prevážiť, kde bude miestnosť pre správcu trhoviska a pritom celý komplex bude jednoduchý, architektonicky zaujímavý a estetický, to je jediná cesta k odstráneniu súčasného nevyhovujúceho stavu trhoviska v Lamači. Paradoxom súčasného stavu trhoviska je kontrast k okoliu, ktoré tvorí prekrásna vegetácia kvalitných drevín a honosná fasáda VÚB-ečky.

Návrh architektonického riešenia nového trhoviska plne a veľmi citlivo rešpektuje svoje okolie, situovaním ostáva na súčasnej spevnenej ploche a nevyžaduje výrub ani jedného kríčka. Pôdorysný tvar nových objektov presne kopíruje stupňovitú nepravidelnosť vyčlenenej hranice. Architektonicko-stavebné riešenie je veľmi čisté a jednoduché, jedná sa o murovaný skelet prekrytý sústavou valbových striech z dreveného hambálkového krovu a keramickej strešnej krytiny. Princíp koncepcie pôdorysného riešenia trhoviska vychádza z prevádzkového toku nakupujúcich a z toku zásobovania. Skeletový konštrukčný systém bol zvolený z dôvodu flexibility a variability priestoru, aby bolo možné podľa potreby vytvárať priestor pre volné pulty alebo uzatvorené predajne, bez vplyvu na konštrukciu objektu. V rámci objektu bude sociálne zariadenie / WC ženy a muži/ , miestnosť správcu trhoviska a skladovací priestor pre predávajúcich. Zásobovanie bude zabezpečené komunikáciou od obchodného strediska so zákazom parkovania na ploche trhoviska, nie ako súčasne, kde za predajnými pultami stoja autá predávajúcich. Som pevne presvedčený, že vytvorením nového, moderného trhoviska prilákame veľké množstvo predávajúcich, čím vytvoríme väčší sortiment a konkurenčné prostredie v prospech obyvateľov Lamača a okolia a neposlednom rade sa vytvoria zisky pre mestský rozpočet. Záverom chcem dodať, že všeobecne trhovisko má okrem menovaných priorít ešte jednu veľmi dôležitú funkciu, je to najspoločenskejší mestský priestor, kde sa ľudia pravidelne stretávajú a takto v septembri pri poháriku burčiaku si vymenia názory o futbale a politike.


TRHOVISKO - LAMAČ
MALOKARPATSKÉ NÁMESTIE
BRATISLAVA
PARCELA Č.488, K.Ú.: LAMAČ

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
AUTOR: ING. ARCH. JURAJ KERTI
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group