ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

SAMOSPRÁVA

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
 VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Rozvojové lokality v MČ Bratislava - Lamač


A. Lokalita Zečák - Kamenáre - Rázsochy - Zelená hora
Pre územie obstaráva Mestská časť Bratislava - Lamač "Urbanistickú štúdiu zóny Nový Lamač", ktorej cieľom je určiť spôsob využitia územia ako i rozsah zástavby. Jej spracovateľ bol vybraný v súťaži formou verejného obstarávania. Štúdia z 09/2003, aktualizácia zo 01/2005.B. Lokalita "Staré záhrady" je vymedzená spevnenými plochami pri bývalom OD Lamač, komunikáciou Hodonínska ul. a Lamačským potokom.
Územie je z hľadiska platnej celomestskej dokumentácie Aktualizácia územného plánu hl. m. SR Bratislavy, z roku 1993, v znení neskorších zmien a doplnkov, určená pre malopodlažnú bytovú zástavbu, pričom územie popri Hodonínskej ulice pre občiansku vybavenosť.
Uznesením číslo 5/IV/2004 schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač zámer obstarania "Urbanistickej štúdie zóny Staré záhrady" a jej obstaraním poverilo firmu PIO KERAMOPROJEKT a. s., ktorá bude znášať náklady v plnom rozsahu.C. Lokalita "Záhrady" sa nachádza sa medzi Rajtákovou a Borinskou ulicou.
V súčasnosti je využívaná najmä ako záhrady i napriek tomu, že v platnom územnom pláne mesta je územie určené pre malopodlažnú bytovú výstavbu.
Pre rozvoj danej lokality je nevyhnutné vypracovať územno-plánovací podklad alebo dokumentáciu, ktorá prerieši trasovanie vnútorných prístupových komunikácií, určí vjazdy do územia ako i napojenie na inžinierske siete. V záujme koordinovania jednotlivých zámerov sa dňa 5.02.2004 uskutočnilo na miestnom úrade pracovné stretnutie vlastníkov dotknutých pozemkov.


 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group